Tehoa rakentamiseen InfraHackin ideoilla

Lemminkäisen InfraHack-kilpailun kolmen voittajatiimin digitaaliset ideat jalostuvat pilottiprojekteiksi syksyllä. Ideoilla vähennetään ajanhukkaa, parannetaan reagointinopeutta ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Keväällä järjestämämme InfraHack-kilpailu tuotti ketteriä ja käyttäjäystävällisiä ideoita. Voittajatiimien ratkaisuista yksi on liiketoiminnoille yhteinen, yksi päällystykseen ja yksi infraprojekteille suunnattu.

”Kisan tavoitteena oli saada aikaan selkeitä tuottavuushyppyjä ja kilpailuetuja tiimien ideoita hyödyntäen. Etsimme konkreettisia, nopeasti käyttöön otettavia ideoita. Haluamme olla koko rakennusalan kehityksen etulinjassa; muokata alaa ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen”, Hannu Ratamäki Lemminkäiseltä linjaa.

Ennakkoluulottomasti kiinni uusiin ideoihin

”Lemminkäisen kanssa oli mahtavaa tehdä yhteistyötä. Jossain vaiheessa tajusimme, ettei sen hetkinen ideamme toimisikaan, ja pallottelimme asiaa Lemminkäisen mentorin kanssa päivällispöydässä pitkään yöhön. Keskustelujen tuloksena syntyi idea koko tuotantoketjua hyödyttävästä mittausjärjestelmästä”, Michihito Mizutani Team Siililtä kertoo.

Siilin ratkaisu perustuu lisättyyn todellisuuteen (AR). Sen avulla mitataan päällystystyömaata ja tehdään työsuunnitelmia. Ratkaisu on laajennettavissa muuhunkin rakentamiseen.

”Tehtävänanto osui juuri meidän osaamisalueellemme. Rakennusalan tiedonkulku toteutuu vielä melko perinteisin menetelmin. Ajantasaisen tiedon hakuun kuluu aikaa, mutta samanaikaisesti muutoksiin olisi reagoitava vauhdilla viivästysten ja ongelmatilanteiden välttämiseksi. Digitalisaatio edesauttaa tiedon organisointia sekä parantaa sen saatavuutta oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan”, Lauri Hartikainen Team Pointsceneltä sanoo.

Pointscenen idealla infrahankkeita seurataan pienkopterikuvauksin toteutettavalla 3D-dokumentaatiolla. Työmailta kerätystä datasta tuotetaan interaktiivisia ajantasakarttoja ja -malleja, jotka ovat Pointscenen sovelluksella hankkeen osapuolten käytettävissä.  

”InfraHack ylitti odotuksemme. Oli hienoa päästä ratkomaan ongelmia niin Lemminkäisen johdon, kenttätyöntekijöiden kuin IT:nkin kanssa”, Tuomas Lounamaa Team Poimapperilta täydentää.  

Poimapper siirtää perinteisesti paperilla tehtyä raportointityötä digitaaliseen muotoon. Kerättyjen raporttien laatu paranee, ja tiedonkulku osapuolten välillä nopeutuu. Näin esimerkiksi turvallisuushavaintoihin voidaan reagoida välittömästi, ja tilastollinen tiedonkeruu tehostuu.

Alan tulevaisuus on digitaalinen

”Uusien teknologioiden avulla voidaan parantaa muun muassa turvallisuutta, työn tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä rakennusprojektien toimijoiden välillä”, Lounamaa sanoo.

”Digitaalisuuden avulla asiakkaatkin voivat osallistua rakennustapahtumaan. Tietoa saadaan asiakkaille nopeammin ja helpommin ymmärrettävässä muodossa, jolloin kokonaisuus ja tavoite avautuvat paremmin”, Hannu Ratamäki jatkaa.

Michihito Mizutani näkee digitalisaation vievän rakennusalaa eteenpäin radikaalilla tavalla. ”On ollut hienoa nähdä, kuinka sitoutunut Lemminkäinen on uusien ideoiden toteuttamiseen, ja kuinka avoimesti ja ennakkoluulottomasti yrityksessä suhtaudutaan uuden teknologian käyttöön. Uskon, että pilottiprojektissa luomme yhdessä jotakin aivan uutta.” 

Team Poimapper Lemminkäinen InfraHack2.jpg
Team PointScene Lemminkäinen InfraHack2.jpg
Team Siili Lemminkäinen InfraHack2.jpg
InfraHack site visit.jpg
Lemminkäinen InfraHack2.jpg
InfraHack4.jpg
InfraHack5.jpg
InfraHack3.jpg