Öljysatamasta asuinalueeksi

Tukholman Södra Kajenin entisessä öljysatamassa luodaan perustuksia uudelle asuinalueelle. Teemme projektissa töitä maalla ja merellä.

Tukholman Värtanin satamassa Ruotsissa mereltä puhaltaa kostea viima. Vesi on kuitenkin leudon talven ansiosta sula. Se helpottaa töitämme Tukholman kaupungin tilaamassa Södra Kajenin satamalaiturin urakassa. Tehtävämme on purkaa 1800-luvun loppupuolella rakennettu öljylaituri ja rakentaa paikalle suunnitellulle asuinalueelle infraa.

Työmaapäällikkö Oskar Nilsson kertoo maarakennustöiden vaativan erityistä osaamista. Öljysataman aikana maahan on vuotanut runsaasti öljyä, joten maa täytyy puhdistaa ennen rakennustöiden aloittamista. Urakka sisältää noin 300 metriä pitkän ja 40 metriä leveän rantakaistaleen kunnostamisen.

”Hienompi maa-aines poistetaan, mutta yli 150-milliset kivet voidaan viedä murskaamoon, koska ne eivät ole saastuneita”, Nilsson kertoo.

Maarakennus- ja saneeraustöiden jälkeen kunnostamme vanhan laiturin ja asennamme maahan vesijohdot ja viemäröinnit rakennuksia varten. Lisäksi teemme viemäröinnit hulevesille.

Alustan paaluttaminen ja ponttaaminen ovat seuraavat tärkeät vaiheet. Laiturin reunaan pystytettävän teräspontin lisäksi maahan upotetaan laiturin purun ja kunnostuksen ajaksi kaksi rannan suuntaista ponttiriviä tilapäiseksi tukirakenteeksi.

Uusi laituri tulee näyttämään 1800-luvulla rakennetulta, sillä sen ulkoreuna päällystetään vanhan laiturin kivillä.

”Alkuperäiset kivet säästettiin ja numeroitiin, jotta jokainen kivi saadaan paikalleen ulkoreunaa viimeisteltäessä”, Nilsson kertoo.

Töitä vedessä ja veden alla

Meri tuo oman haasteensa projektiin. Töitä tehdään välillä ponttoonilla ja välillä myös veden alla. Aallokossa työskentely on aina hankalampaa, puhumattakaan vedenalaisista töistä. Myös läheisten terminaalien laivaliikenne asettaa rajoituksia, sillä laivojen saapuessa ja lähtiessä työnteko vedessä on mahdotonta.

Työt Södra Kajenilla ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja yhteistyö Tukholman kaupungin kanssa erittäin mallikkaasti.

Kaupungin työnjohto on paikalla päivittäin ja ongelmat ratkaistaan lennossa. Projekti tarjoaa meille näytön paikan ja mahdollisuudet yhteistyöhön kaupungin kanssa myös tulevaisuudessa.

3 x Fakta

  • Aloitimme työt Södra Kajenin työmaalla joulukuussa 2016. Työt valmistuvat huhtikuussa 2018.

  • Urakka sisältää noin 300 metriä pitkän ja 40 metriä leveän rantakaistaleen kunnostamisen.

  • Paikalla oli aiemmin 1800-luvun lopulla rakennettu öljysatama. Alueelle kaavaillaan rakennettavaksi asuinkerrostaloja.

sodra-kajen-stockholm-3.jpg
sodra-kajen-stockholm-5.jpg
sodra-kajen-stockholm-1.jpg
Oskar_Nilsson_02.jpg