Hiilijalanjäljen jäljillä

Asfalttituotteidemme hiilijalanjälki voidaan määrittää jo yksittäisiä tuotantoeriä myöten. Laskelmien avulla asiakkaalle löytyy juuri hänen tarpeisiinsa sopiva, mahdollisimman vähäpäästöinen asfaltti.

Hiilijalanjälkilaskelmat auttavat meitä hahmottamaan, mistä asfalttituotannon hiilidioksidipäästöt syntyvät ja miten erilaiset CO2-päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteemme vaikuttavat.

”Meidän on tärkeää ymmärtää, kuinka toimintamme vaikuttaa ympäristöön, jotta voimme pienentää ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Suurimmilla asiakkaillamme on jo tiukat ympäristötavoitteet, ja muut toimijat tulevat vauhdilla perässä. Asiakkaiden kiinnostuksen lisääntyessä me olemme valmiita”, yritysvastuupäällikkö Elina Raivio sanoo. Elina vastaa hiilijalanjälkilaskelmien toteuttamisesta Lemminkäisellä.

Tuusulassa sijaitsevassa keskuslaboratoriossa hiilijalanjälkilaskelmista vastaa tuotekehitysasiantuntija Anniina Määttänen.

”Lähtötietojen keruu kaikista toimintamaistamme ja valmistusprosessin vaiheista on iso urakka kaiken kaikkiaan. Aloitimme Suomesta ja pystymme nyt määrittelemään eri asfalttituotteiden hiilijalanjäljen jo tarjouspyyntövaiheessa”, Anniina kertoo. 

Suurin osa asfaltin hiilijalanjäljestä muodostuu polttoaineen käytöstä

Energiankäytön vähentäminen on pysyvä tavoitteemme. Meillä on muun muassa ollut käynnissä kampanja, jossa pyrimme välttämään työkoneidemme tarpeetonta tyhjäkäyntiä kaikilla päällystyksen ja kiviaineksen työmaillamme. Näin olemme vähentäneet polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Toisena esimerkkinä mainittakoon katokset, joita olemme rakentaneet asfalttiasemille kiviainesta varten. Kun raaka-aine pysyy kuivana, asfalttimassan valmistaminen vaatii vähemmän energiaa.

Tanskassa kaikki asfalttiasemamme toimivat jo kaasulla. Norjassa ja Suomessa olemme muuttaneet joitain asemia neste- tai maakaasukäyttöisiksi. Ruotsissa lisäämme bioöljyllä käyvien asemien määrää. Nämä toimet pudottavat asemien hiilidioksidipäästöjä liki kolmanneksella. Ruotsissa aiomme lisätä bioöljyllä käyvien asemien määrää. Bioöljy valmistetaan uusiutuvista, kasvipohjaisista raaka-aineista, joten se auttaa meitä vähentämään merkittävästi asfaltintuotannon hiilijalanjälkeä.  

Osa asfaltistamme tuotetaan matalalämpömenetelmällä (LTA), jonka ansiosta pystymme työstämään asfalttimassaa noin 20 astetta alhaisemmassa lämpötilassa, mikä vähentää polttoaineen kulutusta.

Myös uusioasfaltin käyttö pienentää hiilijalanjälkeä. Käytöstä poistettu asfaltti voidaan kierrättää täysin uuden päällysteen raaka-aineeksi, mikä vähentää uuden kiviaineksen ja bitumin käyttöä sekä kuljetusten tarvetta.

Parhaat vaihtoehdot löytyvät yhteistyössä

Jatkossa etsimme mahdollisimman vähäpäästöisiä ratkaisuja entistä enemmän yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

”Laskelmien avulla asiakkaamme näkevät, kuinka eri vaihtoehdot tukevat heidän omia ympäristötavoitteitaan. Etsimme yhdessä ne menetelmät ja tuotteet, joiden avulla asiakkaan toiminnan hiilijalanjälki jää mahdollisimman pieneksi”, Elina Raivio ja Anniina Määttänen kertovat.