Energiatehokkuutta elinkaarimallilla

Kevätkummun koulu Porvoossa on esimerkki elinkaarihankkeesta, jossa rakentamisen jälkeen ylläpidämme rakennusta ja sitoudumme pitämään sen energiankulutuksen säästeliäällä tasolla.

Porvoon kaupungin toimitilajohtaja Tony Lökfors avaa oven Kevätkummun rakenteilla olevaan kouluun ja astuu sisään liikuntasaliin. Yli 900 neliön sali palvelee kouluaikojen ulkopuolella myös iltakäyttäjiä. Päiväsaikaan rakennuksessa toimivat sekä suomen- että ruotsinkieliset koulut.

"Tulevan kolmen vuoden aikana investoimme Porvoossa julkisiin rakennuksiin sata miljoonaa euroa, ja tämän paketin arvo on noin 42 miljoonaa. Tämä on meille merkittävä investointi", Lökfors kertoo.

Paketilla Lökfors tarkoittaa kahta koulua ja kolmea päiväkotia, joiden rakentamisen Porvoon kaupunki on tilannut Lemminkäiseltä. Kyse on elinkaarihankkeesta, jossa vastaamme rakentamisen jälkeen seuraavat 20 vuotta rakennusten huollosta ja ylläpidosta. Sitoudumme myös siihen, että energiankulutus pysyy sovituissa raameissa.

"Tähän saakka on ollut ainutlaatuista, että rakentaja sitoutuu energiankulutukseen tällä tavoin. Uskon, että vastaava käytäntö leviää."

Uusiutuva energia tärkeässä osassa

Suunnittelujohtaja Matti Varstala Lemminkäiseltä on huomannut ympäristötietoisuuden lisääntyvän. Yhä useampi asiakas haluaa painottaa energiatehokkuutta – se on sekä imago- että rahakysymys.

"Energiatehokkuus ja ympäristöajattelu eivät ole liiketoiminnan kanssa toisiaan kumoavia vaan toisiaan tukevia asioita", Varstala sanoo.

Varstalan työtä on elinkaarimallin suunnitteluratkaisuiden kehittäminen. Malli on toimiva ja pitkäjänteinen tapa edistää energiatehokkuutta. Sitoudumme suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksen tiettyyn energialuokkaan sekä vastaamme siitä, että energiankulutus pysyy sovitulla tasolla koko ylläpitojakson ajan.

"Kun mietimme kokonaisuutta, teemme elinkaariedullisuuslaskelmat koko ajanjaksolle. Investoimme muun muassa vaihtoehtoisiin, uusiutuviin energiamuotoihin. Vaikka ne nostavat hintaa rakennusvaiheessa, ne maksavat itsensä käyttöjakson aikana takaisin", Varstala sanoo.

Porvoon Kevätkumpuun nousevan koulun tavoin käytännössä jokainen uusi elinkaarimallilla rakentamamme kohde toimii osittain maalämmöllä ja maakylmällä sekä tapauskohtaisesti myös aurinkoenergialla. Se vähentää ostoenergian tarvetta.

"Vaikka Suomessa paistaakin vähän heikosti, aurinkoenergian osuus lisääntyy sitä mukaa, kun laitteiden tehot kasvavat ja hinnat tulevat alas", Varstala kertoo.

Uusiutuvasta energiasta syntyväksi säästöksi Kevätkummussa Tony Lökfors laskee noin 20 000 euroa vuodessa. Koko huoltojakson aikana se tarkoittaa 400 000 euroa.

Sisäilma valvontaan

Porvoossa Kevätkummun koululle on kova tilaus. Oppilaat ahertavat nyt väliaikaistiloissa. Vanha koulu piti purkaa sisäilmaongelmien vuoksi, ja sama vitsaus koski myös muita Porvoon-kohteita, joiden tilalle rakennamme nyt uusia.

"Uudet rakennukset ovat varmasti sisäilmaltaan parempia, mutta eihän ikinä voi täysin varmasti tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan", Lökfors miettii.

Energiankulutuksen, rakentamisen laadun ja sisäilman liitto on asia, jossa ei Varstalan mielestä saa hätiköidä. Elinkaarihankkeessa sisäilman laatua valvotaan jatkuvasti. Lemminkäinen vastaa siitä, että modernia talotekniikkaa käytetään oikein ja ilmanlaatu pysyy hyvänä.

Sisäilman laatu on yksi tämän päivän isoimpia kysymyksiä niin julkisissa tiloissa kuin asuinrakennuksissakin.

"Jos viedään energiatehokkuus äärimmilleen, se voi olla jopa riski hyville olosuhteille. Siksi käytämme kokeilemisen sijasta ratkaisuja, joiden tiedämme olevan energiatehokkaita ja testattuja", Varstala sanoo.

Varstala Matti.jpg
Matti Varstala.jpg
Porvoon kaupunki Tony Lökfors on site.jpg
Porvoon kaupunki Tony Lökfors.jpg