Asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirja ekoaikaan

Lemminkäisen asfalttirakenteiden käsikirja antaa infra-alan ammattilaisille eväitä ja ohjeita laadukkaaseen rakennesuunnitteluun, sopivan päällysteen valintaan sekä kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen.

Infra-ala on käynyt viime vuosina läpi ison rakennemuutoksen. Rahaa ja resursseja on karsittu, mutta samalla myös tieto päällysteistä ja niiden ominaisuuksista on jäänyt entistä ohuemmaksi. Etenkin suunnittelijat ovat toivoneet päällysteiden suunnitteluun hyviä ohjeita, yksissä kansissa.

Erilaisia päällysteitä on tarjolla laaja kirjo, mutta osa jää tiedon puutteen takia vähälle käytölle, eikä suunnittelussa osata aina valita kohteeseen parhaiten sopivaa päällystettä. Vilkkaasti liikennöidyillä tie- ja katuväylillä tulisi huomioida kestävyyteen ja käyttöikään liittyvät asiat. Toisaalta vähäliikenteisille teille on omat kriteerinsä ja päällysteensä. Erityisesti lisätietoa kaivataan päällysteiden käytöstä erikoistarkoituksiin ja toiminnallisten vaatimusten ratkaisemiseen.    

”Oikean päällysteen valintaan ja toimenpidekiertoon kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota jo suunnittelu- ja tilausvaiheessa”, muistuttaa Lemminkäisen tutkimusjohtaja Lars Forstén.

Hän näki yhdessä asiantuntijatiiminsä kanssa tarpeelliseksi päivittää vuonna 2006 julkaistun asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirjan. Kyseinen opas on toiminut pitkään ja ansiokkaasti alan ammattilaisten perustietolähteenä.

”Monet yleiset ohjeet, laatuvaatimukset, toimintatavat ja materiaalit ovat ehtineet ensimmäisen painoksen jälkeen muuttua, joten uudet tiedot ovat tarpeen”, Forstén painottaa.

Käytännönläheistä päällysteoppia – oikea päällyste oikeaan paikkaan

Uusitun suunnitteluoppaan perusidea on sama kuin edeltäjänsä. Opas antaa suunnittelijoille käytännönläheistä tietoa eri päällystetuotteista, niiden ominaisuuksista ja käyttökohteista, alusrakenteiden vaatimuksista ja hankkeiden laadukkaasta toteutuksesta.

”Kaiken taustalla on pitkä ja monipuolinen käytännön kokemuksemme toimialalta. Olemme vuosikymmenten kuluessa olleet mukana lukuisissa hankkeissa päällystevalmistajana, päällystystöiden asiantuntijana ja toteuttajana. Omien kokemusten ja testausten kautta olemme oppineet matkan varrella monta asiaa. Tätä tietotaitoa haluamme jakaa myös eteenpäin”, Forstén tiivistää.

Opas antaa hyviksi todettuja käytäntöjä ja eväitä perinteisen katu- ja tierakentamisen ohella muun muassa vaativien teollisuus- ja erikoiskohteiden rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

”Yksiselitteinen tavoite on, että oppaan avulla oikea päällyste löytää tiensä oikeaan paikkaan jo suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan, että lopputulos on kestävä ja laadukas. Se on Suomen yhä haastavammissa sääoloissa entistä tärkeämpää”, tutkimusjohtaja painottaa.

Kestävä kehitys on myös kustannustehokkuutta

Materiaalien kierrätys, ympäristöseikat ja mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen tähtäävät toimintatavat jäivät vielä kymmenen vuotta sitten nykyistä vähemmälle huomiolle. Tänä päivänä kestävä kehitys on toiminnassamme selkeästi esillä ja tärkeällä sijalla myös infrarakentamisessa ja päällystystöissä.

Esimerkiksi uusioasfaltin käytössä Suomi ja Lemminkäinen ovat jo maailman kärkeä.  Matalalämpöasfaltti puolestaan syntyy uuden tekniikan ansiosta alemmassa lämpötilassa ja pienemmällä polttoaineen kulutuksella.

Asfalttirakenteiden oikealla suunnittelulla ja käytöllä voidaan Forsténin mukaan tehdä paljon puhtaamman ympäristön hyväksi. Siksi ympäristöasiat, kuten pohjavesien ja rakenteiden suojaus, hulevesien hallinta ja meluntorjunta ovat uudistetussa oppaassa vahvasti mukana.

“Kestävän kehityksen huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa säästää aikaa, rahaa ja materiaaleja – ja tätä kautta myös ympäristöä”, Forstén muistuttaa.

Tilaa täältä Asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirja