Uusi päällystysliiketoiminnan toimintamalli tähtää entistä parempaan palveluun

Uudistimme Suomen päällystysliiketoimintamme toimintamallin vuoden 2016 alusta alkaen. Muutoksella halusimme selkiyttää työnjakoamme, sujuvoittaa projektinhallintaamme ja parantaa palveluamme. Asiakkailtamme muutos ei edellytä toimenpiteitä. 

Vuodenvaihteessa voimaan astuneessa uudistuksessamme luovuimme vanhasta alueorganisaatiostamme ja siirryimme ketterämpään toimintokohtaiseen organisaatioon. Toimintokohtaisessa organisaatiossa pystymme paremmin keskittymään ydintehtäviimme ja asiakkaidemme kokonaisvaltaiseen palvelemiseen. 

Uudessa toimintamallissamme toimintomme on jaoteltu seuraavasti:

  • Myynti ja tarjouslaskenta
  • Tuotanto ja kalusto
  • Levitystoiminta
  • Erikoistyöt
  • Operatiivinen suunnittelu ja prosessikehitys
  • Tutkimus ja tuotekehitys
  • Yritysvastuu 

Aluepäällikkömme ovat aikaisemmin vastanneet myös asfaltin tuotannosta sekä sen levitystyöstä. Jatkossa he toimivat ensisijaisina kontakteina ja edustajina asiakkaisiimme päin. Alueelliset tuotanto- ja kunnossapitopäälliköt vastaavat asfalttimassojen suhteutuksista ja seuraavat tuotannon tehokkuutta. Työmaapäälliköiden ensisijaisena vastuualueena on varmistaa, että levitystyöt hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti. 

”Uudistuksen myötä aluepäälliköillämme on entistä enemmän aikaa asiakastyölle. Työmaapäälliköt keskittyvät puolestaan työmaiden johtamiseen. Meillä on yhä omat, tutut ja paikalliset yhteyshenkilöt asiakkaillemme. Pyrimme myös siihen, että asiakkaille tutut kontaktit säilyvät edelleen”, Suomen päällystysliiketoiminnan johtaja Markku Lilja sanoo. 

Oikeassa paikassa oikeaan aikaan 

Uudessa mallissa pystymme keskittämään resurssejamme ja kalustoamme tehokkaammin ja joustavammin. Yhteyshenkilömme ovat paremmin asiakkaittemme tavoitettavissa. Tämä nopeuttaa informaation kulkua kaikkiin suuntiin. Tieto urakoiden muutostarpeista saadaan ajoissa ja varmemmin perille. Samalla koko päällystystoimintamme reagointikyky nopeutuu. 

Lisäämällä eri toimintojen suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta parannamme kysynnän ja kapasiteetin hallintaa sekä työn suunnittelua. Resurssien ja kaluston käytön optimointi pitää puolestaan huolen siitä, että oikeat ihmiset ja koneet palvelevat asiakkaita juuri oikeaan aikaan ja parhaalla mahdollisella tavalla. 

”Päällystyksemme työn hyvän laadun takaavat jatkossakin alan osaavimmat ihmiset, paras kalusto-osaaminen sekä laajin asemaverkostomme”, Lilja sanoo. 

Vuoden vaihteessa eriytimme lisäksi kiviainesliiketoimintamme omaksi liiketoiminnakseen. Muutoksen myötä pystymme kehittämään kiviainestoimintaamme yhtenäisemmin ja palvelemaan myös kiviainesasiakkaitamme entistä paremmin.