Muurla-Lohja highway at sunrise

Tuottavuuden parantamisesta hyötyvät kaikki

Infra-alan ja erityisesti päällystysalan tuottavuuden kehitys on ollut Suomessa vaatimatonta samaan aikaan kun muut teollisuuden alat ovat ottaneet isoja loikkia eteenpäin.

Tuottavuuden kehitys

Lähde:stat.fi  

Useasti kuultu väittämä on muun muassa se, että teollisuushallien sijaan meillä tehdään työtä ulkona säiden, liikenneolosuhteiden sekä muiden muuttujien armoilla. 

Väittämissä on tietysti perää, mutta ne eivät kuitenkaan selitä eroa kattavasti. Myös päällystysalalla voidaan tehdä merkittäviä tuottavuusloikkia, kun toimintamalleja, prosesseja ja toimitusketjuja uudistetaan ennakkoluulottomasti. 

Mallia kannattaa hakea esimerkiksi teollisuusalan yrityksistä, jotka ovat lean-filosofian mukaisesti poistaneet hukkaa kaikkiin tuotantoon liittyvistä toiminnoistaan. Myös päällystysalan pitää oivaltaa, että kaikki asiat, jotka eivät lisää tuotteen arvoa asiakkaan näkökulmasta, ovat hukkaa.

Asiakas ei maksa turhista asioista – esimerkiksi siitä, että tuhraamme aikaa papereiden pyöritykseen tai makuutamme tuotteita varastossa. Asiakas ei myöskään maksa virheellisistä tuotteista tai tuotteen ominaisuuksista, jotka ovat hänelle turhia. 

Lean-filosofiaan kuuluu käsite muda, joka luokittelee hukan seitsemään kategoriaan: kuljetukset, varastot, odottelu, turha liike, ylituotanto, yliprosessointi ja virheelliset tuotteet. Kaikki nämä ovat asioita, joissa meillä on paljon parannettavaa. 

Kun urakoiden läpimenoaika lyhenee, pystymme entistä tehokkaammin luomaan arvoa asiakkaalle. Asiakas hyötyy, kun teemme työn entistä nopeammin, laadukkaammin ja kerralla kuntoon. 

Kun yksi yritys pystyy nostamaan tuottavuutta, toimialan muut toimijat kurovat yleensä eron umpeen nostamalla omaa tuottavuuttaan. Seurauksena on entistä kovempi kilpailu, josta hyötyvät eniten asiakkaat. 

Tuottavuuden parantaminen liittyy oleellisesti yrityksen vastuullisuuteen eli siihen, että liiketoiminta on ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Hyvä esimerkki tästä on meneillään oleva kampanjamme, jonka tavoitteena on minimoida työkoneiden tyhjäkäynti. 

Ennen vanhaan levittimet, jyrsimet ja jyrät jouduttiin pitämään käynnissä myös taukojen aikana huonojen akkujen vuoksi. Tekniikan kehittymisen myötä tämä ei ole enää tarpeellista, mutta vanhat tottumukset elävät syvässä. 

 

Päällystys

Työkoneiden turha tyhjäkäynti on täydellistä hukkaa. Koneet vanhenevat ennenaikaisesti. Lisäksi olemme laskeneet, että toimintatapoja muuttamalla voimme säästää vuodessa lähes miljoona litraa polttoainetta. Tästä saatava päästövähennys vastaa päästöä, joka syntyy ajettaessa henkilöautolla 18 miljoonaa kilometriä. 

On totta, että tuottavuuden nostaminen voi herättää myös ikäviä mielikuvia työtahdin jatkuvasta kiristymisestä.

Itse näen asian toisin. Kyse on ennen muuta entistä fiksummista tavoista tehdä asioita. Työkoneiden tyhjäkäynnin vähentäminen on tästä mainio esimerkki. 

Vastaavanlaisia, entistä tehokkaampia toimintatapoja ja toimintamalleja kannattaa hakea, sillä niistä hyötyvät kaikki. Yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden ohella voittajia ovat myös ympäristö ja koko yhteiskunta.

 

Blumberg

Robert Blumberg

liiketoimintasegmentin johtaja, päällystys
Lemminkäinen