Tampereen Rantatunneli avattiin liikenteelle

Tampereen Rantatunneli avattiin liikenteelle tiistaina 15.11.2016. Rantatunnelin liikenteelle avaaminen tapahtui vaiheittain. Samassa yhteydessä liikennejärjestelyt muuttuivat Santalahdessa, Naistenlahdessa sekä Mustalahden, Tampellan Esplanadin pohjoisosan ja Naistenlahden välisellä valtatieosuudella. Muuttuneet liikennejärjestelyt ja bussipysäkkien paikat on esitetty hankkeen verkkosivuilla. Bussireiteissä tai aikatauluissa tapahtuvista muutoksista tiedottaa Tampereen kaupungin joukkoliikennetoimisto.

Rantatunneli

Liikenteelle avattua tunnelia operoi ja valvoo Liikenneviraston Tieliikennekeskus. Tunnelin hoidosta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan ely-keskus. Liikenteelle luovutettujen katuosuuksien hoidosta ja ylläpidosta vastaa Tampereen kaupunki.

Maantietunnelit poikkeavat selvästi muusta liikenneympäristöstä, vaikka ovatkin osa yleistä tieverkkoa. Tunnelissa ajaminen vaatii erityistä valppautta ja poikkeustilanteissa kuten ajoneuvon vikaantuessa tai liikenneonnettomuuden sattuessa tulee tietää, miten toimia. Katso tunnelissa ajamista koskevat ohjeet.

Tunnelin avautuessa hankkeen kokonaisvalmiusaste on 95 prosenttia. Työt jatkuvat Naistenlahdessa vielä noin vuoden avaamisen jälkeen. Ensimmäiseksi puretaan Naistenlahden voimalaitoksen ja sataman kohdalla oleva silta.  Sen jälkeen alkavat avolouhinnat ja maanrakennustyöt. Vuoden aikana rakennetaan Naistenlahden eritasoliittymän pohjoisosat, valtatien pohjoinen ajorata voimalaitoksen kohdalta itään päin sekä katuyhteydet Ranta-Tampellaan, satamaan ja voimalaitokselle.  

Lisätietoja:

Esko Mulari, p. 0400 406 723
Mauri Mäkiaho, p. 029 534 3541  

Yle 15.11.2016
Tampereen Rantatunneli on nyt auki

Helsingin Sanomat 13.11.2016
Suomen pisin maantietunneli aukeaa Tampereella - ero länsimetroon: valmistui puoli vuotta etuajassa

Uudet liikennejärjestelyt ja tunnelissa ajamisen ABC: http://www.liikennevirasto.fi/rantatunneli/ajankohtaista5#.WCBjO2e7paR

Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen 2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.