Rakennusalan seuraava työkalu

Tietomallintamisessa mikä tahansa rakenne kaikkine osineen mallinnetaan kolmiulotteisesti. Tulevaisuudessa mallia hyödynnetään rakenteen koko elinkaaren ajan.

Käytämme suunnittelussa ja rakentamisessa työkaluna tietomallintamista eli BIMiä (Building Information Modeling).

”Mallintamisen suurin hyöty on se, että visuaalinen, kolmiulotteinen tieto on helpommin ymmärrettävissä. Yhdistelmämalli on myös kaikkien projektin osapuolten käytössä”, Lemminkäisen infraprojektien tekninen johtaja Kyösti Ratia selvittää.

Asiakas hyötyy, koska suunnitelmaa ja sen osia voidaan tarkastella kokonaisuutena, ja havainnollista mallia on helppo kommentoida. Yhdessä voimme miettiä, miten työ olisi fiksuinta ja turvallisinta tehdä.

”Virheitä saadaan karsittua jo suunnitteluvaiheessa. Infrahanke saadaan entistä todennäköisemmin kerralla maaliin, ja myös sen kesto voi lyhentyä. Tämä tarkoittaa yleensä myös rahansäästöä”, Ratia kertoo.

Kohti mallien käyttöä työkohteissa

Seuraava vaihe on ottaa tietomallit kattavammin käyttöön työkohteissa, mikä on askel kohti häiriötöntä tuotantoa.

”Talomaisissa projekteissa, kuten metroasemissa, mallintamisessa käytetään talonrakentamisen työkaluja. Kalliorakentamisessa modernit porajumbot ovat jo nyt robotteja. Lemminkäisellä esimerkiksi Ajoksen sataman laiturinlevennyshankkeen työnjohto käyttää 2D-kuvista teettämäämme tietomallia”, Ratia kertoo.

Jollakin aikavälillä asiakkaat voivat hyödyntää mallin sisältämiä tietoja myös käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Kaikki rakenteeseen liittyvät tiedot saadaan samaan pakettiin, ja niitä voidaan hyödyntää koko elinkaaren ajan.

Mallintaminen tehostaa talonrakentamista

”Mallista voidaan tuottaa piirustukset ja myös nopeasti havaita virheet, ja suunnittelijat pystyvät keskenään välittämään tietomalleja. Yhdistelmämallista näkee yhdellä silmäyksellä, ovatko esimerkiksi ikkunat samassa tasossa. Mallin käyttö vähentää inhimillisten virheiden määrää”, Lemminkäisen talonrakentamisen tietomalliasiantuntija Artur Virit sanoo.

BIM

Malleista saadaan myös nopeasti määrälaskentatietoa päätöksenteon ja hankintojen tueksi. Myös muutostyöt hoituvat sutjakkaasti, sillä eri versioita tietomalleista voidaan verrata helpommin kuin asettamalla valopöydälle kaksi piirrosta päällekkäin.  

Myös talonrakentamisessa tietomallia käytetään pian rakennuksen koko elinkaaren ajan. Ihan näin pitkällä ei vielä olla.

”Esimerkiksi asuntomyynnissä voitaisiin käyttää yhteistä tiedostoa ja räätälöidä sitä. Silloin myös toivottujen muutostöiden lopputulos voitaisiin näyttää asiakkaalle saman tien. Tulevaisuudessa koko rakennus voidaan kytkeä suoraan huoltokirjaan, jolloin huoltomiehet näkevät yhdellä silmäyksellä, missä huoltotarvetta on”, Virit visioi.

 

Sipoon logistiikkakeskukselle kansainvälinen tietomallinnuspalkinto

Vuonna 2018 valmistuva S-ryhmän logistiikkakeskus valittiin parhaaksi toimitilarakentamisen hankkeeksi Tekla Global BIM Awards 2015 -tietomallinnuskilpailussa. Hankkeen toteuttaa Työyhteenliittymä Freeway, jonka jäsen Lemminkäinen on.

”Arkkitehti-, rakenne- ja LVISA-tietomallit sovitettiin yhdeksi yhdistelmämalliksi. Sen avulla voitiin tarkasti määrittää esimerkiksi erilaisten putkien reitit, niiden vaatimien läpivientien koot ja sijainnit betonielementeissä”, TYL Freewayn projektijohtaja Risto Seppänen kertoo.

Malliin on syötetty muun muassa elementtien suunnitellut ja toteutuneet valupäivät, mikä helpotti elementtituotannon aikataulun valvomista ja ratkaisujen ennakointia. Asennusjärjestys ja toteutuneet asennukset syötettiin myös malliin.

”Mallia ei tietääkseni ole aikaisemmin käytetty näin syvällisessä tuotannon ja asennuksen yhteisessä seurannassa. Virheet saadaan ratkaistua jo suunnittelupöydällä. Työmaan aikataulun luotettavuus paranee, ja virheiden määrä vähenee”, Seppänen kertoo.