Lemminkäisen kierrätysasfaltti voitti tiesektorin innovaatiopalkinnon Tanskassa

Lemminkäinen ja Tanskan teknologinen instituutti voittivat vuoden 2015 tiesektorin innovaatiopalkinnon. Palkinto myönnettiin asfalttiprojektille, jossa vähennetään päästöjä käyttämällä kierrätysasfalttia teiden päällystyksessä.

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) myönsi innovaatiopalkinnon Lemminkäiselle ja Tanskan teknologisen instituutin yhteisprojektille ”Kierrätysasfaltin valmistus Tanskassa”. Kyseessä on kaksi vuotta kestävä, kesäkuussa 2015 aloitettu tutkimus- ja tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on optimoida kierrätysasfaltin käyttö ja säästää siten mahdollisimman paljon luonnonvaroja asfalttipäällysteiden valmistuksessa ja levityksessä.

Uusi kierrätysasfaltti-konsepti

Osana palkittua projektia kehitetään uusi, kestävä kierrätystapa ja siihen liittyvä ohjekirja, jossa kuvataan turvallinen tapa lisätä kierrätysasfaltin osuutta Tanskan teiden kulutus- ja sidekerroksissa.

Projektissa on kuusi eri osaa:

1)    uuden lajittelumenetelmän kehittäminen
2)    kierrätettävän vanhan asfaltin prosessointi
3)    elinkaaren ja elinkaarikustannusten arviointi
4)    asfalttimassareseptien kehittäminen ja niiden ominaisuuksien arviointi
5)    koeosuudet käytännössä
6)    tiedon jakaminen.

Projekti toteutetaan Tanskan ympäristönsuojeluviraston ympäristöteknologian kehitys- ja esittelyohjelman tuella.

Projektiin osallistuvat:

  • Lemminkäinen (projektin omistaja)
  • Tanskan teknologinen instituutti (projektin vetäjä)
  • Tanskan tiehallinto (testitieosuuden omistaja)
  • Tanskan asfalttiteollisuus
  • Tanskan kuntien liitto.

Kehitämme ympäristöystävällistä päällystystoimintaa

Lemminkäisellä olemme hyödyntäneet kierrätettävää materiaalia asfaltin raaka-aineena jo 1990 luvun alkupuolelta lähtien. Teemme kierrätysasfaltista uusioasfalttia. Vanha asfalttipäällyste voidaan hyödyntää uuden asfalttimassan valmistuksessa sataprosenttisesti. Asfaltin uusiokäyttö pienentää kokonaispäästöjä vähentämällä sekä materiaali- että kuljetusmääriä. Suomessa ja Tanskassa Lemminkäinen on kierrätysasfaltin käytössä askeleen muita edellä. Kierrätysasfaltin käyttö kasvaa jatkuvasti kaikissa toimintamaissamme.

Tuotepäällikkö Ole Grann Andersson (vasemmalla) Tanskan teknologisesta instituutista ja laboratorion päällikkö Lotte Regel Josephsen Tanskan Lemminkäiseltä vastaanottavat palkinnon PTL:n tien rakennejaoston puheenjohtaja Jens Adamsenilta.