Finnoon Länsimetrotyömaa voitti Turvallisin metrotyömaa -palkinnon

Lemminkäisen Finnoon työmaa on palkittu Länsimetro-projektin vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon (1.1.–30.6.2016) turvallisimpana työmaana.

Turvallisuus- ja terveysriskejä on Finnoon työmaalla tunnistettu ja torjuttu tehokkaalla työmaan yleis- ja turvallisuussuunnittelulla, toimintojen yhteensovittamisella, sujuvalla päivä- ja viikkosuunnittelulla, työmaan liikenteen ja liikkumisen järjestelyillä sekä yleisellä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimisella.

"Huolellinen suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen käytännössä on ollut korkein prioriteettimme heti työmaan ensimmäisestä päivästä lähtien. Siitä suuret kiitokset kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille, erityisesti Harri Veholalle,” toteaa projektipäällikkö Markku Okkonen.

"Viikoittaiset MVR-mittaukset, joihin turvallisuuskilpailukin perustuu, kertovat työmaan yleistä tasosta tietyllä hetkellä. Turvallisuuden kannalta olennaisinta on, että jokainen työmaalla työskentelevä osallistuu jatkuvasti työturvallisuuden ylläpitoon turvallisuushavainnoinnilla sekä aktiivisuudella viikkopalavereissa. Myöskään valvojan, suunnittelijan ja urakoitsijan hyvää yhteistoimintaa turvallisuuteen liittyvissä asioissa ei voi liikaa korostaa," Okkonen jatkaa.

Kahdesti vuodessa järjestettävässä Länsimetron työmaaturvallisuuskilpailussa hankkeen työmaita vertaillaan onnettomuustaajuuden ja viikoittaisten MVR-mittausten perusteella.  MVR-mittauksessa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Kilpailuun osallistuvat kaikki Länsimetro-hankkeen käynnissä olevat urakat.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa sai haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon, kultaisen metrokiskon.

Turvallisin työmaa palkinto Lemminkäinen