Lemminkäinen keräsi tunnustusta Infra ry:n Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjassa

Infra ry:n Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjan parhaat työmaat on valittu. Lemminkäisen kalliorakentamistyömaa Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon urakassa vei voiton maanalainen rakentaminen -sarjassa.

Kuvassa: Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Kampanjassa oli kaksi sarjaa: maanalaiset ja maanpäälliset työmaat. Voitto lohkesi Lemminkäiselle myös maanpäällinen rakentaminen -sarjassa Etelä-Suomen osalta, jossa turvallisimmaksi työmaaksi palkittiin ABC Tikkurilan purku- ja maankunnostusurakka.

Samassa sarjassa Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kakkossijalle ylsi Lemminkäisen Kt 63 ja mt 17761 parantaminen Kauhavalla. Lisäksi Lemminkäinen sai kunniamaininnan yli 95% MVR-mittaustuloksesta Haagan Risteyssilta S5:ssa Helsingissä.

Turvallinen infratyömaa -kampanjalla halutaan kiinnittää huomio työturvallisuuden kehittämiseen, palkita turvallisia työmaita ja levittää MVR-mittarin käyttöä yhä useampiin yrityksiin ja työmaille.

Työmaiden turvallisuustaso mitattiin MVR-mittauksella, jossa mittaaja kiertää työmaalla kirjaten ylös työturvallisuutta koskevat oikein- ja väärin-havainnot. MVR-taso on suhteellinen luku: oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin ja tuloksena on prosenttiluku. MVR-taso 95% tarkoittaa, että 95% mitatuista asioista on kunnossa.

Kampanjaan osallistuneilla työmailla MVR-taso vaihteli välillä 70–100 prosenttia.