Jättiurakka maan alla

Louhimme Espoon Blominmäkeen tiloja huippumodernille jätevedenpuhdistamolle.

Aamukahdeksalta pääkaupunkiseudun väylät täyttyvät liikenteestä, mutta liikenne on vilkasta myös valtaväylän alla. Louhimme Espoon Blominmäkeen uutta jätevedenpuhdistamoa, joka aloittaa toimintansa vuonna 2020.

”Ajamme tunnelilouhetta ulos noin 300 puoliperä-autokuormallista joka päivä”, Lemminkäisen projekti-insinööri Jarkko Meriläinen sanoo.

Se on paljon, mutta iso on aluekin. Tulevan puhdistamon pinta-ala on 10 hehtaaria. Hallien ja tunnelien lattiapinta-ala vastaa noin 15:a jalkapallokenttää. Louhintaurakka on asiakkaamme Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) historian suurin yksittäinen investointi.

”Blominmäki vastaa noin kahden vuoden investointejamme vesihuoltoon. Työn suunnittelu ja ohjaus työllistävät ison joukon vesihuollon investointien ja jätevedenpuhdistuksen henkilöstöstä monen vuoden ajan”, HSY:n Blominmäen-hankkeen projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila sanoo.

Maan alla on modernia

Espoon nopea kasvu olisi edellyttänyt Suomenojan puhdistamon kapasiteetin kaksinkertaistamista. Se ei kuitenkaan istunut muuhun kaupunkisuunnitteluun. Laajentaminen olisi vienyt tilaa asuin- ja palvelurakentamiselta Finnoon metroaseman ympäriltä.

”Siksi etsimme kallion sisään rakennettavia vaihtoehtoja puhdistamolle”, Yli-Kuivila sanoo.

Maan alla puhdistamon käyttö on yhtä vakaata ja vaivatonta vuodenajasta ja säästä riippumatta. Luolasto ei häiritse luontoa ja se mahdollistaa maan päällisten alueiden tehokkaan käytön.

Valmistuessaan puhdistamo käsittelee noin 400 000 ihmisen jätevedet, tarvittaessa jopa miljoonan ihmisen jätevedet.

Sisään mahtuisi kerrostalo

Blominmäessä louhittavaa riittää vielä paljon. Syksyllä 2016 olemme louhineet urakastamme noin 60 prosenttia, mutta haasteitakin vielä on. Aikaa vievät syvennys- ja tarkkuuslouhinnat ovat vielä edessä.

Louhintatöissä tärkeimmät työkalumme ovat kuusi Sandvikin ja Atlas Copcon valmistamaa porajumboa. Niillä porataan räjäytysaineille reiät kallioon suunnittelemamme 3D-mallin mukaan.
Räjäytämme kahdesti päivässä, joskus kolmekin. Koska kiinteistöjä tai herkkää kaupunki-infraa ei ole aivan välittömässä läheisyydessä, pystymme louhimaan tehokkaasti.

”Aloitamme louhinnan ylhäältä, jotta pystymme betonoimaan katon. Jos louhisimme heti syväksi, olisi lujittaminen vaikeaa, sillä hallit ovat parhaimmillaan kahdeksankerroksisen talon korkuisia”, Lemminkäisen projekti-insinööri Tapio Mettänen kertoo.

Itämeri kiittää

Yhteiskunnalle Blominmäen puhdistamo on valmistuessaan merkittävä. Hurjan kapasiteettinsa lisäksi se edustaa uusinta teknologiaa.  Tavanomaisten vedenpuhdistusmenetelmien lisäksi laitos poistaa vedestä fosforin kiekkopuhdistuksella ja mikrobit UV-käsittelyllä. Käsittelyn jälkeen vedessä voisi vaikka uida.

Laitoksen läpi kulkee noin 150 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa. Puhdistuksen jälkeen se kulkee purkutunnelia pitkin sekoitettavaksi avomerelle.

”Itämeren kuormitusta saadaan pienennettyä. Puhdistamolla on potentiaalia pääkaupunkiseudun läntisen alueen kasvun huomiointiin ainakin seuraavaksi sadaksi vuodeksi”, Yli-Kuivila sanoo.

FAKTA

  • Aloitimme HSY:n kanssa louhinta- ja lujitusurakkamme Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamolle syyskuussa 2015. Urakkamme valmistuu tammikuun lopussa 2018. Uusi puhdistamo aloittaa toimintansa 2020. 
  • Teemme louhintatöitä noin 870 000 kiintokuutiometriä. Louhimme puhdistusaltaille noin 300-metriset hallit, jotka ovat yli 20 metriä leveitä ja noin 22 metriä korkeita. Lisäksi louhimme pystysuunnassa 17 hissi-, ilmastointi- ja huoltokuilua sekä jäteveden tulotunnelia noin 700 metriä puhdistuslaitoksen alapuolelle.
  • Vahvuutemme urakan aikana on yli sata ihmistä päivittäin (alihankkijat mukaan lukien). Kun jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön, se työllistää noin 30 henkilöä.

Blominmäen hankesivut: www.hsy.fi/blominmaki

Blominmäki porajumbo.jpg
Blominmäki tunneli.jpg
Blominmäki_Jarkko_Meriläinen.jpg
Blominmäki_Martti_Kauppinen.jpg