Hyvästi kaupunkitulvat

Kehitämme uudenlaista vettä läpäisevää asfalttia hulevesien aiheuttamien kaupunkitulvien ehkäisemiseksi. Ratkaisua testataan paraikaa Espoon Tikaslaaksossa.

Vettä läpäisevä eli niin sanottu avoin asfaltti on yksi keino estää kaupunkitulvia ja poistaa hulevesiongelma.

”Ilmastonmuutoksen takia Suomen vuosittaisten sademäärien ennustetaan kasvavan 12‒24 prosenttia tällä vuosisadalla. Tulvat lisääntyvät ja voimistuviin sateisiin on varauduttava”, Lemminkäisen tuotekehitysasiantuntija Anniina Määttänen sanoo.

Tiivistyvä kaupunkirakenne pahentaa sadeongelmaa.  Asutuskeskuksissa on yhä enemmän vettä läpäisemättömiä pintoja, kuten asfalttia, tiiviitä laatoituksia ja kiveyksiä. Viheralueita, joiden kautta vedet voisivat imeytyä maaperään, ei ole riittävästi. Kadut tulvivat, kun hulevesiverkosto ei kykene vastaanottamaan rankkasateita.

Tutkimuksia laboratoriossa

Lemminkäinen oli vuosina 2012‒2014 asiantuntijana mukana VTT:n johtamassa CLASS-hankkeessa (Climate Adaptive Surfaces), jossa kehitettiin Pohjoismaiden sääolosuhteisiin sopivia vettä läpäiseviä päällysteitä.

Keskuslaboratoriossamme suunniteltiin kolme avointa asfalttipäällystettä; kaksi pintapäällystettä erilaisille liikennemäärille sekä niiden alapuolinen pohjapäällyste. Avoimen asfalttimme tuotenimeksi tuli Lempore.

”Olemme käyttäneet avointa asfalttia aiemmin esimerkiksi urheilukentillä, mutta nyt myös avoimen asfalttipäällysteen alla oleva rakenne on avoin, vettä varastoiva ja viivyttävä. Meidän keskuslaboratoriossamme sekä VTT:n tutkimuslaboratoriossa tutkittiin AA-päällysteiden nastarengaskulutus- ja deformaatiokestävyyttä, pakkasenkestävyyttä, vedenläpäisevyyttä, tukkeutumista ja eri puhdistustekniikoita”, Määttänen kertoo.

Avoimen asfaltin nastarengaskestävyys heikkenee huokoisuuden kasvaessa, joten se ei sovellu vilkkaasti liikennöityihin kohteisiin. Sen sijaan sen uskotaan soveltuvan hyvin kevyenliikenteen väylien, parkkialueiden, torien ja pihakatujen päällysteeksi.

Espoo Tikaslaakso Antti Kuula ja Anniina Määttänen

Kuvassa: Lemminkäisen työmaapäällikkö Antti Kuula ja tuotekehitysasiantuntija Anniina Määttänen

Piloteissa teoriat käytäntöön

Espoon Tikaslaakson pilottikohteeseen on rakennettu pysäköintialue, jossa VTT tutkii avoimen asfaltin ja muiden vettä läpäisevien pintamateriaalien käyttäytymistä. Koekohteita on Espoon lisäksi Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa. Tikaslaakson tutkimusalue valmistuu lokakuussa 2016.

Lemminkäisen työmaapäällikkö Antti Kuula kertoo, että koealueen rakennekerrosten tiivistämisessä ja tarvittavan kantavuuden saavuttamisessa oli rakenneteknisiä haasteita.

”Rakennekerrokset koostuvat sepelistä, joten hienoaineksen puuttuminen vaikuttaa tiivistymiseen. Koska kyseessä on pilottihanke, niin työvaiheista jouduttiin pitämään normaalia tarkemmin kirjaa. Näin lopputulosta pystytään tarkastelemaan jälkikäteen”, Kuula selvittää.

Projektipäällikkö Pasi Marjamaa Espoon kaupungilta kertoo Espoon hakevan uusia ratkaisuja hulevesien hallintaan. Tikaslaakso valikoitui pilotiksi muun muassa aikataulusyistä.

”Kokeilemme Tikaslaaksossa erilaisia pysäköintialueille soveltuvia pinnoiteratkaisuja. Selvitämme, miten vaihtoehdot toimivat pidemmän päälle ja mitkä ratkaisut ovat Suomen olosuhteisiin parhaita ja kustannustehokkaimpia”, Marjamaa sanoo.

Tuloksia ajan kanssa

VTT:n tutkijan Hannele Kuosan mukaan VTT joutui aloittamaan CLASS-projektin aineiston keruun nollasta. Aihe oli Suomessa uusi. Muualla maailmassa, kuten Japanissa ja USA:ssa, läpäisevät päällysteet ovat jo yleisiä. Euroopassa niitä on käytössä esimerkiksi Belgiassa ja Saksassa.

”Kokeilemme nyt Espoon Tikaslaaksossa, miten eri pintamateriaalit kestävät aikaa. Veden läpäisevyyden lisäksi tutkimme myös materiaalien säilyvyyttä pakkasella, vuodenaikojen ja routimisen vaikutuksia, erilaisia kunnossapitotoimenpiteitä sekä pintojen käyttäytymistä eri vuodenaikoina”, Kuosa selvittää.

Alkuvaiheen mittaukset ja monitorointi pilottikohteissa kestävät vuoteen 2018 saakka, mutta päällysteiden seurantaa jatketaan pitkäaikaisesti.

Tikaslaakso asphalt CLASS project Lempore pilot Tikaslaakso 2.jpg
Tikaslaakso asphalt CLASS project Lempore pilot Tikaslaakso 3.jpg