Pidetään huolta liikenneverkostamme

Suomessa on yli 50 000 kilometriä päällystettyä tietä. Toimiva ja turvallinen liikenneverkko on elinehto Suomen kaltaiselle maalle, jossa välimatkat ovat pitkiä.

Ankara ilmasto sekä raskas liikenne rasittavat liikenneverkkoamme, eikä tie pysy käyttökelpoisena ellei sitä ylläpidetä oikein. Esimerkiksi routa aiheuttaa päällysteeseen halkeamia nostamalla ja laskemalla tienpintaa. Ajan myötä halkeamat murtavat päällysteen lisäksi myös rakennekerroksia ja ennen pitkää rikkovat tien alusrakenteita myöten. Rakennekerrosten ja alusrakenteen korjauskustannukset nousevat korkeiksi ja pahimmillaan koko tie on uusittava.

Tien rakenteiden rikkoutuminen voidaan välttää ennakoivalla kunnossapidolla. Näin äkillistä korjaustarvetta ilmenee vähemmän ja menot pysyvät kurissa, eikä korjausvelka lisäänny.

Tien rakenteiden rikkoutuminen voidaan välttää ennakoivalla kunnossapidolla. Näin äkillistä korjaustarvetta ilmenee vähemmän ja menot pysyvät kurissa.