PPP-services

Kehitämme oppimisympäristöjä

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme kouluja elinkaarimallilla Kuopiossa, Oulussa ja Pudasjärvellä. Tällaisissa hankkeissa katse on suunnattava kauas: millainen ympäristö tukee uusia tiedonhankinnan menetelmiä, virtuaalioppimista ja yhteistoiminnallisuutta?

Mietimme jo suunnitteluvaiheessa, miten voimme rakentaa parhaat olosuhteet oppimiselle ja opettamiselle sekä koulujen moniammatilliselle yhteisölle.

Elinkaarimallissa rakentaminen laajenee kokonaisvaltaiseksi pitkän aikavälin palveluksi. Suunnittelemme ja rakennamme kohteet huolellisesti ja pidämme tilat kunnossa 25 vuoden elinkaarivastuun ajan. Elinkaarirakentajan täytyy ymmärtää omistajan tarpeiden lisäksi käyttäjien tarpeet. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa sekä hyödynnämme oppimisympäristöjen suunnittelussa pedagogiikan erikoisasiantuntemusta.

"Mietimme, miten kaikki toimii, miten kouluissa jaetaan tulevaisuudessa tietoa sekä kuinka projektin aikatauluja ja kustannuksia hallitaan. Huomioimalla käyttäjien tarpeet kaikissa vaiheissa rakennamme myös pitkän kumppanuuden vaatimaa luottamusta", kuvailee Lemminkäisen elinkaarihankkeiden liiketoimintajohtaja Esa Kemppainen.

Syksyllä 2014 valmistunut Kastellin monitoimitalo Oulussa on oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus niin lähialueen kuin koko kaupungin asukkaille. Talossa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio ja aikuislukio sekä kansalaisopisto, kirjasto ja nuorisotilat. Rakennus on suunniteltu moderniksi yhteisölliseksi oppimisympäristöksi, jossa on huomioitu tulevaisuuden oppimis- ja opetusympäristöjen vaatimukset monin tavoin. Tilat ovat muunneltavia ja rakenneratkaisut kestäviä ja pitkäaikaisia. Kastelli sai ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin. Monitoimitalo voitti myös RIL-palkinnon Suomen Rakennusinsinöörien Liiton vuotuisessa kilpailussa.

Tällä hetkellä rakennamme Pudasjärvelle Poroputaan alueelle hirsikoulua, joka on määrä ottaa käyttöön kesällä 2016. Se koostuu neljästä eri rakennuksesta, joihin sijoittuvat ala- ja yläkoulut, lukio, kansalaisopisto sekä liikuntasali. Kouluun tulee tilat noin 800 oppilaalle. Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi rakennuksen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit ovat vastuullamme 25 vuoden palvelujakson ajan.