Maanalainen pysäköintihalli Rotermannin kortteliin

Maanalainen rakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kohteessa vaatii aina erityistä huolellisuutta – etenkin jos sekä maaperä että maanpäälliset vanhat rakenteet ovat hauraita.

Näistä lähtökohdista insinöörimme alkoivat suunnitella kaksitasoista maanalaista pysäköintihallia Tallinnan keskustassa sijaitsevaan Rotermannin kortteliin. Se on entinen teollisuusalue, joka on uudistettu nykyaikaiseksi ostos-, viihde-, yritys- ja asuinalueeksi.

Hiljattain uudistetusta tehdasalueesta on tullut yksi kaupungin suosituimmista nähtävyyksistä. Virheisiin ei ollut varaa, kun kolmen rakenteilla olevan liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen alle rakennettiin pysäköintihallia. Erityistä oli sekin, että vanhojen ja suojeltujen rakennusten julkisivuja piti säilyttää osaksi tulevia rakennuksia.

Heikolla maaperällä

"Tehtävä oli kaikkea muuta kuin mutkaton", kertoo Lemminkäisen Baltian maiden pohjarakentamisen yksikön johtaja Veikko Vapper. "Haasteena oli etenkin se, että alue on entistä merenpohjaa, jossa on pehmeitä, heikkoja maakerroksia."

Lisäksi pohjaveden pinta on poikkeuksellisen korkealla, koska alue sijaitsee vain noin puolen kilometrin päässä Tallinnanlahdesta. "Pohjaveden pinta on 1,5–2 metriä maanpinnan alapuolella, joten meidän oli pidettävä veden virtaus kaivantoon mahdollisimman pienenä, jotta läheisissä rakennuksissa ja rakenteissa ei tapahtuisi haitallisia painumia.", Veikko kertoo.

"Virossa ei ole aiemmin tehty vastaavanlaista työtä", sanoo asiakkaan eli Dollimar Investin edustaja Deivy Paavo. Hän huomauttaa, että erityisen tärkeää historiallisesti arvokkaiden rakenteiden säilyttämisessä oli turvallisuus.

Vakaalla pohjalla

Pysäköintihallin pohjalaatta on lähes seitsemän metriä pohjaveden pinnan alapuolella, eli valtava vedenpaine oli otettava huomioon. Kaivannon ympärille asennettiin pysyviä teräsponttiseiniä – ensimmäistä kertaa tämänkaltaisessa maanalaisessa pysäköintihallihankkeessa Virossa. Myös kaivannon kuivanapito oli otettava huomioon.

Tärinä oli pidettävä mahdollisimman vähäisenä, jotta vältettäisiin yläpuolella ja lähistöllä sijaitsevia rakennuksia vahingoittavat maasiirtymät. Käytimme ponttiseinien asentamisessa vähätärinäistä erityismenetelmää ja seurasimme tilannetta asentamalla antureita ja satoja geodeettisiä mittauspisteitä lähistöllä sijaitseviin rakennuksiin.

Eniten tiimiä huoletti 53 metriä korkea tiilipiippu suoraan pysäköintihallin paikan yläpuolella. Kuormitusta siirrettiin ja piippu pidettiin vakaana kantavista tukipaaluista koostuvan tukimuurin ja jännitetankojen avulla.

Tärkeä osa kokonaisuutta

Ratkaisujen löytämiseksi teimme yhteistyötä sekä Paavon tiimin että Tallinnan teknillisen yliopiston asiantuntijoiden kanssa. "Yhteistyö Lemminkäisen kanssa oli erittäin sujuvaa", Paavo sanoo.

Maanalainen pysäköintihalli on elintärkeä tukitoiminto Rotermannin kaupoille ja toimistoille. Lisäksi se houkuttelee asukkaita alueen toiseen asuinrakennukseen.

Se myös parantaa yhteyksiä tähän suosittuun kohteeseen ja auttaa säilyttämään alueen ainutlaatuisen luonteen eloisana asuin-, työ- ja kulttuurialueena suunnitelmien mukaisesti.

Teksti: Steve Roman
Kuvat: Sergei Zjuganov