Lemminkäinen palkittiin presidentinlinnan perustusten vahvistustyöstä

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto myönsi vuoden 2015 RIL-Palkinnon Presidentinlinnan perustusten vahvistushankkeelle. Vastasimme kohteen perustusten vahvistamisesta suihkuinjektointimenetelmällä.

Vuonna 1820 valmistuneen Presidentinlinnan perustukset korjattiin kahdessa eri vaiheessa. Edellisen kerran 1960-luvulla toteutettu vahvistustyö Mega-paaluilla ei enää ollut riittävä, sillä vuosien mittaan tehdyissä katselmuksissa havaittiin perustusten painumisesta aiheutuneita seinien halkeamia. Paalujen kantavuus oli heikentynyt johtuen muun muassa linnan ohi ajavien rekkojen aiheuttamasta tärinästä sekä pohjavesiolosuhteiden vaikutuksesta.

Sekä teknisesti että projektinhallinnallisesti vaativan hankkeen kompleksisuutta lisäsi rakennuksen historiallinen arvo ja sijainti.

Toteutimme Siton ja rakennuttajakonsultti Indepron ideoimana kohteeseen koepaalutuksen, jolla varmistettiin valitun menetelmän toimivuus. Koepaalutuksessa vahvistettiin Mega-paalujen alaosia maainjektoinnilla ja suihkuinjektointitekniikalla. Varsinaisen perustusten vahvistamisen toteutimme suihkuinjektoinnilla. Korjaustoimenpiteiden lisäksi linnan alle tehtiin noin sata uutta suihkupilaria.

"RIL-Palkinnon voiton ratkaisi kaksi isoa tekijää: Presidentinlinnan sijainti sekä ennen varsinaista paalujen vahvistustyötä toteutetut koekorjaukset. Raati myös uskoo, että vastaavaa korjaustapaa voidaan käyttää tulevaisuudessa myös muissa vaativissa kohteissa pääkaupunkiseudulla", palkinnon julkistanut tuomariston puheenjohtaja, Rakennuslehden päätoimittaja Veijo Käyhty sanoo.

"Koko hankkeesta paistoi läpi perusteellinen huolellisuus; mitään osa-aluetta ei haluttu jättää arvailujen varaan ja lisäksi korjaustapaa haluttiin testata etukäteen. Tämän ennakoinnin ansiosta myös aikataulutus ja kustannukset voitiin hahmottaa etukäteen hyvinkin tarkasti."

RIL-palkinnosta

RIL-palkinnolla palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla sekä kiinnitetty tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin. RIL-palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien.

Vuoden 2015 RIL-palkinto julkistettiin 19.11.2015 Säätytalolla.

Presidentinlinnan perustusten vahvistustyö, palkitut:

Rakennuttaja: Tasavallan Presidentin kanslia
Rakennuttajakonsultti: Indepro Oy
Pääsuunnittelija: LPR Arkkitehdit ja ennakkotöiden osalta Sito Oy
Arkkitehti: LPR Arkkitehdit
Rakennesuunnittelija: Ideastructura Oy
Pohjarakennesuunnittelija: Sito Oy
Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy
Aliurakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy