Kierrätysasfaltin käyttö Tanskassa kasvussa

Tanskassa vanhojen, murskattujen asfalttipäällysteiden käyttäminen uudessa päällysteessä on kasvanut merkittävästi. Nykyään noin 20 prosenttia Tanskan uudesta asfaltista tuotetaan kierrätysasfalttia hyödyntäen.

Yksi työmaistamme, jossa käytimme paljon uusioasfalttia tien pohjakerroksissa oli Silkeborgin kaupungin ympärille rakennettu uusi moottoritie. Aloitimme päällystystyöt kohteessa vuonna 2013 ja tie otettiin käyttöön syksyllä 2014. Urakan kokonaisasfalttimäärä oli noin 240 000 tonnia. Asiakkaana hankkeessa oli Tanskan tielaitos.

Kestävää uusioasfalttia

Tavallisesta asfaltista 95 prosenttia on kiviaineksia ja 5 prosenttia on asfaltissa sideaineena käytettävää bitumia. Vanhan asfaltin kierrättäminen säästää arvokkaita luonnonvaroja sekä vähentää tarvetta kalliille bitumille ja suurille määrille murskattua kiveä. Kierrätysasfaltin käyttö myös vähentää asfalttituotannon hiilidioksidipäästöjä.

Lähtökohtaisesti kaiken vanhan asfaltin voi kierrättää kokonaisuudessaan uudeksi kestäväksi ja laadukkaaksi päällysteeksi.