Kivipalatsin peruskorjaus alkuperäiseen loistoon

Rakensimme Helsingin ydinkeskustaan Lönnrotinkadulle uusia asuntoja. Reilusti satavuotias arvokiinteistö nykyaikaistettiin ja yksityiskohtia entisöitiin.

Vuonna 1896 asuinrakennukseksi valmistuneen Kivipalatsin tilat oli vuosien saatossa muutettu toimisto- ja liikekäyttöön. Nyt tilat on palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja loistoonsa. Uusittuun Asunto Oy Helsingin Kivipalatsin kiinteistöön valmistui 28 asuntoa.

Rakennus on osittain suojeltu, ja peruskorjaus tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Entisestä jäivät jäljelle suojellut julkisivut ja portaat sekä runkorakenteet ja vanhat takat hormeineen. Lisäksi säilytettiin suojeltuja sisäpintoja, kuten paneloituja seiniä ja kasettikattoja. Muut osat entisöitiin, kunnostettiin tai rakennettiin kokonaan uudelleen.

- Talo oli ikäisekseen hyvin säilynyt; puisetkin runkorakenteet olivat ehjiä eikä lahovaurioita ollut, sanoo projektista vastannut Esa Surakka Lemminkäiseltä.

Rakennustyöt sisälsivät uuden vesikaton, välipohjien kunnostuksen, rakenteiden parannustöitä sekä eristyksien ja sisäpintojen uusimista. Ikkunat kunnostettiin, ja uusilla rakenneratkaisuilla parannettiin rakennuksen paloturvallisuutta ja äänieristystä. Kiinteistön sähkö-, tele-, putki-, ilmanvaihto-, ohjaus- ja turvajärjestelmät uusittiin kokonaan.

Ullakkokerrokseen rakennettiin uusia asuntoja ja viisi kattoterassia, kattoikkunoita ja parvekkeita. Lisäksi uusimme hissit, laajensimme vanhoja hissikuiluja ja rakensimme uuden hissikuilun kolmatta hissiä varten. Myös julkisivuun tehtiin mittava kunnostustyö. Se maalattiin täysin uudestaan, ja vanhoja kipsikoristeita uusittiin.

Entisöity rappukäytävä

Laaja vastuu, korkeat laatuvaatimukset

Hanke toteutettiin projektinjohtourakkana siten, että rakennuttaja saattoi luottaa urakan mahdollisimman laajasti Lemminkäiselle.  Teimme tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa.

- Korjausrakentamisen suunnittelu on haasteellisia, koska yllätyksiä tulee aina vastaan; kaikki ei ole sitä, miltä päältä päin näyttää. Esimerkiksi sisäpihan julkisivu piti vain huoltomaalata, mutta vanhan julkisivurappauksen paljastuttua huonokuntoiseksi jouduttiin se purkamaan ja uusimaan kokonaan, Surakka kertoo.

Sovitun urakkakokonaisuuden lisäksi teimme entisöintitöitä, joiden tarve ja laajuus käyvät ilmi usein vasta urakan etenemisen myötä. Teimme muun muassa koristemaalauksia ja uusimme vanhoja kattomaalauksia alkuperäiseen asuun. Pääportaikko konservoitiin.

Työmaaorganisaatioon oli valittu tekijät, joilla on kokemusta vastaavista urakoista. Heiltä vaadittiin erityistä teknistä osaamista, kuten vanhojen rakennustapojen ja materiaalien tuntemusta. Viimeistelyn taso on Kivipalatsissa erittäin korkea.

Tiivistä työtä ydinkeskustassa

Koska tilaaja toivoi meiltä mahdollisimman suurta kokonaispanosta, vastasimme myös asukasmuutosten koordinoinnista. Asukkaiden yksilölliset toiveet huomioitiin osana kokonaisprosessia.

- Projektinjohtourakka on sopivan joustava korjausrakentamiseen ja asukasmuutosten hallintaan, kertoo korjausrakentamisen johtaja Kalevi Stenman Lemminkäiseltä.

Kivipalatsi

Paitsi sisällöltään ja vaatimustasoltaan hanke oli myös logistisesti haastava sijaintinsa vuoksi. Kiinteistö on osa tiivistä asuin- ja liiketilakorttelia. Koska varastointitilaa ei ollut ja ympäröivä liikenne on vilkasta, logistiikka hoidettiin tarkasti ajoitettujen täsmätoimitusten ja työaikajärjestelyjen avulla.   

- Olemme erikoistuneet peruskorjaamaan historiallisia arvorakennuksia, jotka sijaitsevat usein kaupunkien keskustoissa. Töiden tekeminen vilkkaassa ydinkeskustassa keskellä rakennettua ympäristöä siten, ettei lähiympäristön arki häiriinny, on keskeistä osaamistamme, Stenman sanoo.

Tilaajan toiveisiin pystyttiin vastaamaan ja työt tehtiin sovitussa aikataulussa. Nyt Kivipalatsin tilaratkaisut ja tekniikka vastaavat nykypäivän tarpeita, vaativaan makuun.