Asiantuntijapalvelut

Osaava tilaaja saa paremman lopputuloksen

Rakennushankkeen onnistuminen alkaa osaavasta tilaamisesta. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Juhani Karhu kertoo, miten tilaaja voi varmistaa hyvän laadun.

Tilaajaosaamisen kulmakiviä:

Tiedä mitä haluat

Senaatti-kiinteistöjen tavoite kaikissa  projekteissaan on, että loppukäyttäjät saavat turvalliset ja terveelliset toimitilat sekä toimivan työympäristön. Tämä tavoite ohjaa niin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valintaa kuin koko projektin toteuttamista.

Työ etenee suunnitelmallisesti

Jokaiselle rakennushankkeen vaiheelle tulee olla selkeä aikataulu, jota noudatetaan. Ongelmakohdat tunnistetaan ja ehkäistään ajoissa. Myös koko hankkeen elinkaari otetaan huomioon. Esimerkiksi ympäristövaikutukset jatkuvat kohteen mahdolliseen purkamiseen asti.

Budjetti lasketaan realistisesti

Kustannukset pitää alusta lähtien laskea realistisesti, huomioiden riskit. Työn edetessä varsinkin isoissa projekteissa tulee aina myös erilaisia häiriöitä, jotka helposti lisäävät hintaa. Kustannuksia hallitaan hyvällä suunnitelmien kustannusohjauksella sekä työn suunnittelulla ja ohjauksella.

Yhteistyöllä maaliin

Jokaiseen rakennushankkeeseen kootaan käytännössä aina uusi tiimi, jossa on mukana urakoitsija tai urakoitsijoita sekä suuri määrä heidän aliurakoitsijoitaan. Kaikkien on tiedettävä oma tehtävänsä ja esiin tulevat ongelmat on pystyttävä ratkomaan yhdessä. Resurssit tulee käyttää hankkeen edistämiseen.

Valitse urakoitsija huolella

Urakoitsijan on vietävä hanketta eteenpäin laadukkaasti alusta loppuun. Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt hakee urakoihinsa parasta osaamista sekä yhteistyö- ja laaduntuotantokykyä. Onnistuminen on suureksi osaksi työmaiden avainhenkilöiden käsissä.

Rakennuttamisjohtaja Juhani Karhu kertoo Senaatti-kiinteistöjen tilaamisen periaatteista Lemminkäisen asiakaslehden 100+ numerossa 1/2013.