Bergeforsen

Bergeforsenin vesivoimalaitoksen uusi ohijuoksutusväylä on vaatinut tiukkaa insinööriosaamista ja hankkeen eri osien saumatonta yhteensovittamista.

Ruotsin vesivoimalaitoksista valtaosa on rakennettu ennen 1960-lukua. Uudistuneet turvamääräykset ja ilmastonmuutokseen varautuminen luovat niille mittavia parantamistarpeita. Tavoitteena on selkeä turvallisuustason nosto.

Vattenfall AB:n ja Eon Vattenkraft Sverige AB:n omistama Bergeforsenin voimalaitos on rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Se on Indal-joen alin vesivoimalaitos. Sen alakanava purkaa virran Timrån kohdalla merenpinnan tasoon. Padotuskorkeus on 23 metriä.

Turvallisuus paranee

Lemminkäinen on rakentanut Bergeforseniin uuden ohijuoksutusluukun kanavistoineen kolmen jo olemassa olevan lisäksi. Uusi ohijuoksutusluukku nostaa veden ohijuoksutuskapasiteettia aiemmasta 2 300 m³/sekunnista 3 800 m³/sekuntiin parantaen laitoksen turvatasoa merkittävästi.

Noin 43 miljoonan euron arvoinen hanke sisältää väliaikaiset työpadot, luukkujärjestelmien betonirakenteet, aaltoilualtaan avolouhinnat sekä koko hankkeen ajan käytössä olleen rautatien ali rakennetun tunnelin. Hankkeeseen liittyy myös laajoja maisemointitöitä. Alueella suosittu lohenkalastus on huomioitu rakentamalla muotoillun louhepenkan viereen ulkoilureitti laiturirakenteineen.

Monipuolista osaamista

Raskaat betonirakenteet, erikoislouhinnat, massansiirrot ja maisemointi ovat vaatineet monipuolista insinöörialojen ja käytännön toteutuksen osaamista ja yhteensovittamista. Myös työpatojen rakentaminen valtaville vedenpaineille sekä asutuksen vieressä toteutettu 50 metrin syvyinen aaltoiluallas ovat edellyttäneet tukevaa ammattitaitoa.

Bergeforsenin vesivoimalaitoksen patoluukut asennettiin paikoilleen elokuussa 2013. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2011 ja kokonaisuudessaan hanke valmistui keväällä 2014.

Lisätietoja hankkeesta:

Jouko Kamppila
+46(0)76 79 72 70 7
jouko.kamppila@lemminkainen.com