Kohti pienempää ympäristöjalanjälkeä

Minimoimme toimintamme ympäristövaikutuksia, kulutamme luonnonvaroja säästeliäästi, tuotamme mahdollisimman vähän jätettä ja lajittelemme sen oikein.

Raaka-aineita kierrättämällä vähennämme jätteiden määrää ja pienennämme neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Asiakkaillemme tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden tuotannossa pyrimme energia- ja materiaalitehokkuuteen.