Eremitaasi

Tapamme toimia

Tapaamme toimia määrittävät arvomme, visiomme ja hyvän liiketavan periaatteemme sekä kansalliset ja kansainväliset lait ja säädökset.

Hyvän liiketavan periaatteemme ohjaavat henkilöstömme tapaa toimia ja koskevat kaikkea liiketoimintaa. Niiden perustana ovat kansainväliset säädökset, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja Global Compact -aloite, joka edistää ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption ehkäisemistä. Tämän lisäksi ne noudattavat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän periaatteita ja oikeuksia koskevaa julistusta, OECD:n toimintaohjetta monikansallisille yrityksille sekä kansainvälisen kauppakamarin ICC:n suosituksia. 

Hyvän liiketavan periaatteitamme täydentävät erilaiset konsernitasoiset ohjeet ja politiikat. Emme hyväksy lahjontaa emmekä osallistu liikesuhteisiin, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin. Edellytämme, että jokainen lemminkäinen noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja konsernin sisäisiä ohjeita joka tilanteessa.

Yritysvastuupolitiikka ohjaa toimintaamme. Haemme jatkuvasti uusia tapoja sitoa ympäristövastuu osaksi strategiaamme ja liiketoiminnan tavoitteellista kehittämistä.