Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa on tärkeä keino toimintamme kehittämiseksi, ja seuraamme sen tuloksia säännöllisesti. 

Sidosryhmätyötämme ohjaavat hyvän liiketavan periaatteemme sekä paikalliset ja kansainväliset sitoumukset ja lait. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat nykyiset ja mahdolliset asiakkaat, nykyinen ja potentiaalinen henkilöstö, omistajat, sijoittajat, rahoittajat, yhteistyökumppanit, vaikuttajat ja media.

Vuonna 2015 sidosryhmiämme kiinnostivat erityisesti taloudellinen tilanteemme ja toimintaympäristömme, varsinkin Venäjän ja Suomen asuntomarkkinoiden kehittyminen. Keskustelimme myös palvelujen ja ratkaisujen kehittämisestä sekä tarkistetusta strategiastamme.

Sidosryhmämme

SidosryhmäOdotuksetToimenpiteet 2015
Alan järjestöt, kuten RT Rakennusteollisuus ry ja Infra ry
 • Alan jatkuva kehittäminen
 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Aktiivinen osallistuminen järjestöjen työhön, työryhmiin ja hankkeisiin
 • Harri Kailasalo, liiketoimintasegmentin johtaja, infraprojektit:
  • Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
  • Infra ry:n hallituksen puheenjohtaja
Asiakkaat
 • Korkealaatuiset, luotettavat ja vastuulliset ratkaisut
 • Hyvä projektinjohtaminen, toimitusvarmuus, toiminnan läpinäkyvyys ja oikea hinta-laatusuhde
 • Asiakastarpeiden ymmärtäminen, asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Henkilökohtaiset tapaamiset
 • Asiakastilaisuudet
 • Vuorovaikutus alan messuilla ja muissa tapahtumissa
 • Uutiskirjeet ja verkkosivut

 

Henkilöstö
 • Hyvä johtaminen ja esimiestyö
 • Kannustava palkkaus sekä koulutus- ja kehittymismahdollisuudet
 • Tasavertainen kohtelu ja organisaation avoimuus
 • Työhyvinvointi ja -turvallisuus
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
 • Palkitsemisen kehittäminen
 • Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen
 • Avoin viestintä ja avoimen yrityskulttuurin rakentaminen
 • Henkilöstölehti, intranet, sisäiset uutiskirjeet 
Media
 • Luotettava ja ajankohtainen tieto yrityksen toiminnasta
 • Avoin viestintäkulttuuri
 • Toimitusvierailut
 • Haastattelut ja taustatapaamiset
 • Pörssi- ja lehdistötiedottaminen
 • Helppo tavoitettavuus
Omistajat ja sijoittajat
 • Sijoituksen arvonnousu ja riittävä selvitys yhtiön riskienhallinnasta
 • Avoin ja oikea-aikainen tieto yhtiön taloudellisesta tilasta, tulosajureista ja tulevaisuuden näkymistä
 • Omistaja-, sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset
 • Tulosjulkistustilaisuudet
 • Yhtiökokous
 • Pörssi- ja lehdistötiedottaminen
 • Verkkosivujemme Sijoittajat-osio
 • Helppo tavoitettavuus
Opiskelijat ja työnhakijat
 • Mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät
 • Monipuolinen tieto Lemminkäisen tarjoamista uramahdollisuuksista
 • Kesätyö- ja harjoittelupaikat, lopputyömahdollisuudet sekä oppilaitosyhteistyö
 • Vuorovaikutus oppilaitosten rekrytointitapahtumissa

Päättäjät ja vaikuttajat

 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Toiminnan läpinäkyvyys ja haitallisten vaikutusten minimoiminen
 • Säännöllinen raportointi
 • Työllistäminen ja hyvä yrityskansalaisuus
 • Verojen maksaminen
 • Vuorovaikutus alan järjestöjen kautta mm. poliittisessa päätöksenteossa
 • Paikalliset päättäjätapaamiset
 • Avoin, säännöllinen raportointi
Yhteistyökumppanit ja toimittajat
 • Toimeentulon ja kasvun turvaaminen
 • Mahdollisuus kehittää toimintaa ja verkostoitua
 • Toimintavarmuus ja jatkuvuus
 • Tapaamiset ja suorat kontaktit
 • Toimittaja-auditoinnit
 • Hankintajärjestelmien kehittäminen