Tavoitteena nolla tapaturmaa

Haluamme tarjota työntekijöillemme turvalliset työolosuhteet ja varmistaa, että jokainen pääsee illalla ehjänä kotiin. 

Työturvallisuuden tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, ja teemme sen eteen jatkuvasti työtä muun muassa panostamalla ennaltaehkäisyyn ja jakamalla parhaita käytäntöjä kaikkien toimintamaiden kesken.

Huomio tapaturmien ennaltaehkäisyssä

Koulutamme henkilöstöämme turvallisuusasioissa. Koulutusten tavoitteena on pienentää tapaturmariskejä työmailla ja varmistaa, että turvavarusteita käytetään oikein. Henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttö on pakollista kaikilla työmaillamme. Säännöt koskevat myös alihankkijoita ja heidän työntekijöitään.

Työmaiden viikkopalaverit ovat tärkein kanavamme ajankohtaisten työturvallisuusasioiden käsittelyyn. Niiden avulla varmistamme, että turvallisuusnäkökohdista keskustellaan ja turvallisia työtapoja käsitellään säännöllisesti. Viikkopalaverit ovat pakollisia jokaisella työmaallamme, ja niihin osallistuvat myös alihankkijamme työntekijöineen.

Teemme työmaillamme säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, joissa käymme läpi työmaan riskit ja sovimme toimenpiteistä, joilla turvallisuutta parannetaan.

Tutkimme jokaisen vakavan tapaturman perusteellisesti ja selvitämme, miten työ olisi tehty turvallisesti. Viemme tiedon turvallisista työtavoista kaikkiin liiketoimintoihimme.

Suunnittelemme työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä myös keräämällä työmailtamme työturvallisuushavaintoja ja seuraamalla säännöllisesti niiden määrää. 

Kannustamme esimiehiä työmailla johtamaan omalla esimerkillään turvallisuuden huomioinnissa. Konsernin ja segmenttien johtoryhmät sekä hallitus seuraavat myös työpaikkatapaturmataajuuden kehittymistä säännöllisesti. 

Jatkuvaa kehittämistä

Haluamme olla alan parhaita työturvallisuudessa ja etenemme tavoitettamme kohti muun muassa jatkamalla ennalta ehkäisevää työtä, pitämällä kiinni yhtenäisistä käytännöistä konsernissa sekä tehostamalla entisestään tiedon jakamista ja turvallisuuskeskustelua konsernin sisällä.