Rakentamisen erikoisosaaminen kasvaa

1990-luvulla kehitimme tunneliporaus- ja suihkupaalutustekniikkaa eri projekteissa Suomessa ja Ruotsissa. Vaativien pohja- ja perustustöiden sekä maanalaisen rakentaminen tarve kasvoi väestön muuttaessa kaupunkeihin.

Kehitimme erikoistuotteita ja -osaamistamme, kuten erikoisasfaltit, pohjavalmistuksen tekniikat, erilaiset louhintatekniikat ja rakenteiden jännitysmenetelmät. Laajensimme palveluvalikoimaamme talotekniikkaan ostamalla alan yrityksen Tekmannin vuonna 2000.

Ympäristöasiat yhä tärkeämmiksi

Otimme vuonna 2000 käyttöön ympäristöjohtamisen työmaakohtaisine ympäristösuunnitelmineen ja ISO 14001 -standardin mukaiset menettelyt. Aloimme kartoittaa ympäristöriskejä ja -kuormituksia. Myös tutkimuslaboratorio keskittyi vuosituhannen vaihteessa ympäristöasioihin: muun muassa pohjavesien suojaukseen kehitettiin uusia tiiviitä asfalttipäällysteitä ja -rakenteita. Pilaantuneiden maiden kiinteytystekniikat ja hyötykäyttö olivat toinen painopistealue.

Olemme hyödyntäneet kierrätettävää materiaalia asfaltin raaka-aineena jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien kaupallisessa käytössä. Kierrätysasfaltin, eli teiden pinnalta poistetun asfaltin, käytössä uusioasfaltin teossa olemme pitkällä erityisesti Suomessa ja Tanskassa. Matalalämpöasfaltilla teimme ensimmäisen koekohteen Porissa vuonna 2003. Kun asfalttimassan lämpötilaa pystytään alentamaan, säästyy polttoainetta ja energiaa.

Vuonna 2014 laboratoriostamme tuli ensimmäinen ja ainoa virallisesti akkreditoitu asfalttialan laboratorio Suomessa. Meillä on oma laboratorio kaikissa toimintamaissamme, ja myös Latvian, Liettuan, Viron ja Ruotsin laboratoriot saivat akkreditoinnin.

Lue lisää laboratoriotoiminnasta

Yksi yhtenäinen Lemminkäinen

history_arctic_airport.jpg
history_estonia_paving.jpg