Johto ja konserni

Lemminkäinen on pörssiyritys, jonka ylintä valtaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Konsernia johtavat yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustaa toimitusjohtajaa. 

Maakohtaiset tytäryhtiöt vastaavat oman alueensa liiketoiminnasta (katso kohta Regional sites sivun yläreunasta).

Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj vastaa konsernin johtamisesta sekä muun muassa konsernitason rahoituksesta, taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä.