Vastuullinen kesätyönantaja

Otamme kesätöihin rakennusalalle aikovia sekä alaa opiskelevia ja tukitoimintoihin myös muiden alojen opiskelijoita.

Kesätyöntekijänä pääset mukaan rakennusalan paraatipaikkojen projekteihin. Tarjoamme koulutusalasta ja koulutuksen valmiusasteesta riippuen monenlaisia kesätöitä. Tarjolla on kesätöitä myös liiketoiminnan tukipalveluissa, muun muassa taloushallinnon tehtävissä.

Tarjosimme kesällä 2016  noin 250 kesätyöpaikkaa ympäri Suomen. Vuoden 2017 kesätyöhakumme oli käynnissä tammikuusta maaliskuun loppuun.

Vastuullinen kesäduuni

Vuonna 2017 olemme jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Kampanjassa on laadittu kuusi hyvän kesätyöpaikan periaatetta, joiden mukaan myös meillä toimitaan:

1. Hyvä hakijakokemus

Nuorille tieto kesätyöpaikasta on yksi vuoden jännittävimmistä tapahtumista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Mitä tämä tarkoittaa Lemminkäisellä?

Kaikille Lemminkäiseltä kesätyötä hakeneille kerrotaan asiasta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun valinnat paikallisissa yksiköissä on tehty. Kesätyön saaneiden kanssa asiasta sovitaan henkilökohtaisesti ja valinnassa ulkopuolelle jääneet saavat siitä tiedon kirjallisesti.

2. Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Mitä tämä tarkoittaa Lemminkäisellä?

Kesätyöntekijä perehdytetään tehtäviinsä ja hänelle laaditaan tehtävänkuva, joka vastaa sekä Lemminkäisen tarpeita että kesätyöntekijän valmiuksia, kokemusta ja esimerkiksi opiskelujen vaihetta. Tarkoitus on antaa nuorelle monipuolisia tehtäviä, joissa pääsee tutustumaan omaan opiskelualaan käytännössä.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Mitä tämä tarkoittaa Lemminkäisellä?

Kullekin kesätyöntekijälle nimetään perehdyttäjä omassa yksikössä, ja esimiehen lisäksi koko työyhteisö vastaa siitä, että kesätyöntekijää autetaan hänen työssään liittyvissä kysymyksissä ja työsuhteen alun käytännöissä. Kesätyöntekijät saavat käyttöönsä myös Lemminkäisen yleisen perehdytysmateriaalin.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Mitä tämä tarkoittaa Lemminkäisellä?

Kesätyöntekijä on lemminkäinen muiden joukossa. Esimies tukee häntä työssään, kuten muitakin työntekijöitä ja palautetta työstä saa päivittäisen työn lomassa. Kesätyöntekijän kanssa käydään palautekeskustelu työsuhteen lopussa, ja silloin katsotaan yhdessä myös mahdollista jatkoa Lemminkäisellä.

5. Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Mitä tämä tarkoittaa Lemminkäisellä?

Kesätyöntekijän kanssa sovitaan palkasta ja muista työsuhteen ehdoista kirjallisella työsopimuksella. Palkkaus noudattaa aina työehtosopimuksen määräyksiä.

6. Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei sitä itse muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Mitä tämä tarkoittaa Lemminkäisellä?

Työsuhteen ehdoista, kuten palkasta, sovitaan ja kirjallinen työsopimus tehdään kesätyöntekijän kanssa aina hyvissä ajoin ennen ensimmäistä työpäivää. Työehtosopimuksen ehdoista kerrotaan kesätyöntekijälle niin perehdytyksen aikana kuin jo työsopimuksen laatimishetkelläkin.

Työtodistus tehdään kaikille. Työtodistuksen osoittama työkokemus on erittäin arvokasta etenkin nuorelle, jolla ei vielä välttämättä ole paljon muuta kokemusta. Kesätyöntekijän kanssa käydään palautekeskustelu ja yhteyttä pidetään myös päättyneen kesätyön jälkeen.