Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö Lemminkäisellä

Yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä oppilaitosten että opiskelijajärjestöjen kanssa. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja toteuttaa yhteistyötä, jotta voisimme tukea ja hyödyttää toisiamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tärkeimmät opiskelijakohderyhmämme ovat rakennusalan ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä diplomi-insinööriopiskelijat.

Oppilaitosyhteistyön kautta pyrimme tarjoamaan tehokkaasti harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja opiskelijoille. Käymme vierailemassa oppilaitoksissa ja opiskelijat vierailevat meillä niin työmailla kuin toimistoissa.

Lemminkäisellä on edustuksia ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten neuvottelukunnissa. Lisäksi meillä on yhteistyösopimuksia eri oppilaitosten kanssa. Neuvottelukuntien kautta vaikutamme osaltamme alan koulujen opetussuunnitelmiin ja tuomme viestiä rakennusalan osaamistarpeista ja muutoksista. Tätä kautta pysymme myös itse ajan tasalla alan koulutuksesta.

Laajemmalla tasolla vaikutamme yhdessä muun rakennusalan kanssa alan opetuksen kehityssuuntiin. Lemminkäinen on ollut vaikuttamassa muun muassa rakennusmestaritutkinnon palauttamiseen ammattikorkeakoulujen opetusvalikoimaan.

Tuemme opiskelijajärjestöjen toimintaa ja osallistumme niiden tapahtumien suunnitteluun. Haluamme luoda opiskelijoihin vahvat yhteydet jo opintojen aikana ja olla mukana luomassa hyvää opiskeluaikaa.

Tuki opiskelijajärjestöille

Pyrimme tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä meille tärkeimpien oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Järjestöyhteistyö- ja sponsorointiasioita tarkastellaan jälleen vuonna 2018.

Emme valitettavasti pysty vastaamaan sponsorointikyselyihin puhelimitse.