Opinnäytetyöt Lemminkäisellä

Opinnäytetyöt

Suurin osa teettämistämme ja ohjaamistamme opinnäytetöistä on insinööri- ja diplomitöitä. Aiheet liittyvät tekniikkaan sekä esimerkiksi rakennustyön ympäristövaikutuksiin ja turvallisuusasioihin. Rakentamista käsitellään myös suunnittelun, tuottavuuden ja talouden näkökulmista.

Opinnäytetyössä ohjaajanasi toimii kokenut rakennusalan ammattilainen.

Toivomme, että voimme käyttää insinöörityösi tuloksia hyödyksi Lemminkäisen liiketoiminnassa. Parhaimmillaan opinnäytetyö luo uutta tietoa ja on vahvasti käytännönläheinen.

Diplomityö puolestaan on kehittämishanke, jossa pyrit ratkaisemaan Lemminkäiselle ajankohtaista ongelmaa tai haastetta. Diplomityö tehdään meille yleensä toimeksiantona.

Opinnäytetöitä voit tehdä myös liiketoiminnan tukipalveluiden, kuten esimerkiksi viestinnän, talouden ja henkilöstötyön käyttöön.