Monipuolinen talonrakentamisen projekti-insinööri

Ina aloitti Lemminkäisellä tuotantoinsinöörinä. Esimies ehdotti lisää vastuuta, ja nyt Ina työskentelee projekti-insinöörinä.

Nimi, titteli ja tehtävä?

Ina Aittanen
projekti-insinööri (tuotanto)
Lemminkäinen Talo Oy, Helsinki

Minkälainen koulutus sinulla on?

Olen valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Tekniikan ja liikenteen alalta rakennusinsinööriksi.

Miten olet päätynyt nykyisiin tehtäviisi?

Hain Lemminkäiselle töihin, sillä yritys vaikutti monipuoliselta ja hyvältä työnantajalta. Uskoin, että Lemminkäinen suurena yrityksenä pystyisi tulevaisuudessa tarjoamaan urakehityksen kannalta monenlaisia mahdollisuuksia.

Pääsin haastatteluun, ja sen myötä töihin. Aloitin Lemminkäisellä tuotantoinsinöörinä. Nykyiseen tehtävääni projekti-insinööriksi päädyin kehityskeskustelun kautta, kun esimieheni ehdotti toimenkuvaan hieman muutoksia ja uusia haasteita. Projekti-insinöörinä tuotantoinsinöörin työtehtävien lisäksi vastuualueelleni lisättiin rakennuskohteen hankinnat, jotka normaalisti kuuluivat hankintainsinöörille.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Jokainen työpäiväni on erilainen. Minua työllistävät mm. työmaan hankinnat ja niiden valmistelut:

  • laadin tarjouspyyntöjä
  • käyn läpi työmaan suunnitelmia
  • olen tarvittaessa yhteydessä suunnittelijoihin sekä mahdollisiin toimittaja- tai urakoitsijaehdokkaisiin
  • osallistun urakkaneuvotteluihin ja laadin sopimuspaperit sekä teen tilauksia.

Hankintojen lisäksi vastaan tuotantoinsinöörille kuuluvista tehtävistä:

  • laadin kuukausittaiset työmaa- ja kustannusraportit
  • hoidan työmaan juoksevia asioita ja huolehdin työmaatoimiston yleisestä järjestyksestä
  • seuraan tuotannon etenemistä niin aikataulujen kuin kustannustenkin kannalta
  • laadin useimpien kokousten pöytäkirjat ja huolehdin dokumentoinnista.

Mistä pidät eniten työssäsi?

Pidän eniten vaihtelevuudesta ja monipuolisuudesta. Pidän myös siitä, että saan tehdä töitä itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä muiden hankkeen osapuolten kanssa.

Mikä on työssäsi haasteellisinta?

Monipuolisuus ja vaihtelevuus ovat myös haasteellisinta työssäni. Uusia asioita oppii viikoittain ja niitä on opeteltava työn ohessa jatkuvasti. Asiat on pyrittävä priorisoimaan. Muistin rajallisuuden vuoksi pidän yllä listaa työtehtävistäni.

Minkälainen ihminen menestyy sinun tehtävässäsi?

Tarkka ja huolellinen, toimeen tarttuva henkilö. Pitää pystyä tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen.