Ongelmanratkaisija oppii jatkuvasti uutta

Jatkuva opiskelu on tärkeää projekti-insinöörille, joka luotsaa vaativia projekteja, Niko kertoo. Hänen kesätyönsä Lemminkäisellä johti nykyiseen tehtävään. 

Nimi, titteli/tehtävä ja ikä Niko Siltanen

Niko Siltanen  
projekti-insinööri
infraprojektit, Suomi
25 vuotta

Minkälainen koulutus sinulla on?

Olen valmistunut Tampereen teknillisestä yliopistosta tuotantotalouden diplomi-insinööriksi toukokuussa 2016.

Miten olet päätynyt nykyisiin tehtäviisi?

Aloitin opintoni tuotantotalouden koulutusohjelmassa, koska en vielä yliopistoon mennessä tiennyt tarkalleen, mitä haluan tehdä työkseni. Yliopisto-opinnot valmistivat minua moniin eri tilanteisiin, toimialasta riippumatta. Olen valmistautunut erilaisiin tilanteisiin myös kansainvälistymällä. Opiskelin ulkomailla: lukion suoritin Swazimaassa, ja yliopiston aikana kävin vaihdossa Filippiineillä.

Rakennusala on ollut aina lähellä minua, sillä aloitin työurani rakennustyömaalta jo 15-vuotiaana. Kolmannen yliopistovuoteni jälkeen päädyinkin hakemaan Lemminkäiselle kesätöihin. Pääsin harjoittelijaksi päivittämään Lemminkäisen toimintajärjestelmää. Onnistuneen kesätyön jälkeen aloitin seuraavana keväänä työt myös opintojeni ohessa. Lisäksi kirjoitin diplomityöni Lemminkäiselle tarjoustoiminnan resurssien hallinnasta, jonka jälkeen sain nykyisen työpaikkani projekti-insinöörinä.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Tavalliseen työpäivääni kuuluu erilaisten ongelmien ratkaiseminen. Työtehtäviini kuuluvat erilaiset sisäiset kehitysprojektit sekä isojen ja vaativien projektien käynnistämisen tuki. Käynnistämisessä tehtäviäni ovat tukitehtävät taloushallinnossa, tietojärjestelmien ja prosessien vieminen työmaille sekä auttaminen tiedonsiirrossa työmaan ja konttorin välillä.

Mistä pidät eniten työssäsi?

Pidän eniten työni haastavuudesta. Asiat, joita olen tehnyt ja teen, ovat usein uusia minulle ja koko yritykselle. Tämän ansiosta opin työssäni paljon ja pystyn viemään oppimaani eteenpäin koko organisaatiossa.

Mikä on työssäsi haasteellisinta?

Haasteellisinta on kaiken uuden oppiminen. Jatkuva opiskelu on kuitenkin erittäin tärkeää, jos tehtävässä haluaa menestyä. Lisäksi aika tuo omat haasteensa: tehtävät ja projektit ovat usein päällekkäisiä ja töitä pystyy tekemään niin paljon kun haluaa, mutta on osattava priorisoida ja hallita omaa ajankäyttöä.

Minkälainen ihminen menestyy sinun tehtävässäsi?

Työssäni menestyy ihminen, joka on innokas oppimaan uusia asioita ja tarttumaan erilaisiin haasteisiin. Vanhojen kaavojen mukaan toimiminen ei ole tehokasta, vaan uudet toimintatavat ja yhdessä tekeminen on erittäin tärkeää.