Elinkaarihankkeiden liiketoimintajohtaja

Esa Kemppainen on pitkän uransa aikana ehtinyt olla mukana monissa erilaisissa projekteissa ja vieraillut työtehtävissä yli 50 maassa.

Esa KemppainenNimi, titteli/tehtävä ja ikä

Esa Kemppainen
Liiketoimintajohtaja, elinkaarihankkeet
63 vuotta

Minkälainen koulutus sinulla on?

HKKK 1979 ekonomi, TKK (Aalto-yliopisto) 2004 eMBA, useita liikkeenjohdon (LIFIM) koulutusohjelmia

Mikä ohjasi työpaikan valintaasi?

Opiskeluaikojeni tavoitteena oli päästä mukaan kansainvälisiin tehtäviin. Olin ollut jo ennen opiskeluaikojani töissä Citibankissa Zürichissä. Lemminkäinen tarjosi tähän tahtotilaan oivan tilaisuuden – olihan yritys juuri laajentamassa ulkomaantoimintaansa.

Millaisissa tehtävissä olet ollut konsernissa 37-vuotisen urasi aikana?

1979-1983 Monrovia / Liberia talous- ja hankintapäällikkö, 1983-1985 talouspäällikkö silloisella Kaukovientiosastolla, 1985-1987 Nairobi / Kenia talous- ja aluepäällikkö, 1987-1989 LMK:n Group Contoller, 1989-1991 Kaukovientiosaston johtaja, 1991-2008 hallinto- ja kehitysjohtaja Rakennus Oy Lemminkäinen / Lemcon Oy, 2008- liiketoimintajohtaja Lemminkäinen Talo Oy.

Millaisia muistiin painuvimmat kokemukset ovat olleet?

Yksiselitteisesti ylitse muiden menevät organisaation eri tasoilla tapahtuneet tiimiytymiset ja ”spiritin” rakentuminen. Erityisesti Liberian ”Afrikan ydinjoukko”, joka pitää edelleen säännöllisesti yhteyttä. Yhtä lailla aikanaan koko Lemcon Oy:n organisaatio sekä nykyisin elinkaariliiketoiminnassa mukana olevien sisäinen koheesio ja yhdessä tekemisen tunne.

Projektitasolla mielenkiintoisimmat hankkeet, kuten Panganin voimalaitos Tansaniassa, Moi's Bridgen viljasiilo Keniassa, Mongstadin nesteytetyn kaasun maanalaiset säiliöt Norjassa, vedenpuhdistamot Kiinassa, Novotel-hotelli Tallinnassa, Lohja-Muurla moottoritie, maailman suurin hirsikoulu Pudasjärvellä jne.

Hallinnollisella tasolla eräiden todella merkittävien ulkomaisten riita-asioiden hoitaminen ja niissä onnistuminen.

Yleisesti se, että olen Lemminkäisellä saanut työni ansiosta tilaisuuden vierailla yli 50 maassa.

Mikä on pitkän urasi salaisuus?

Monipuoliset, haasteelliset, vastuulliset, itsenäiset ja aika ajoin vaihtuvat tehtävät, minkä on tietenkin mahdollistanut se, että yhtiö on sekä kasvanut että kansainvälistynyt lähes koko sen ajan, kun olen ollut mukana. Toisaalta se, että olen ”lonely rider”-tyyppinen henkilö ja olen kuitenkin saanut osakseni ”reasonable treatment” niin johdon kuin työtovereidenkin taholta, mikä on pitänyt motivaation kunnossa kautta aikain.

Mistä pidät eniten työssäsi?

Siitä, että saa olla mukana koko ajan etulinjassa muokkaamassa markkinoita, kehittämässä liiketoimintaa ja sen prosesseja, varmistamassa osaamisen jakamista ja rakentamassa meille kaikille toivottavasti parempaa huomista.

Minkälainen ihminen menestyy sinun tehtävässäsi?

Elinkaariliiketoiminta on uudenlaisen toimintamallin ja filosofian lanseeraamista, markkinoiden luomista ja osaamisen kehittämistä, minkä mahdollistamisessa on hyväksi, jos henkilöllä on substanssiosaamista, kyky esiintyä vakuuttavasti, olla uskottava ja luotettava partneri asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä.

Millainen mietelauseesi voisi olla?

”Ihminen kiertää maailman turuilla etsiäkseen uutta ja tarpeellista vain palatakseen kotiin ja havaitakseen, että se kaikki löytyy jo sieltä.”