Kalliorakentamisen projektipäällikkö

Lemminkäisen projektipäällikkönä Harri näkee työnsä tulokset alusta loppuun. Työ on monipuolista ja liikkuvaa. Harri on työskennellyt Lemminkäisellä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Nimi, titteli ja tehtäväHarri Vehola

Harri Vehola
projektipäällikkö
Suomen infraprojektit, kalliorakentaminen
49 vuotta

Minkälainen koulutus sinulla on?

Valmistuin yhdyskuntatekniikan rakennusinsinööriksi vuonna 1991 Lappeenrannan teknillisestä oppilaitoksesta. Minulla on myös ylipanostajan tutkinto.

Miten olet päätynyt nykyisiin tehtäviisi?

Hain Lemminkäiselle vuonna 1995 lehti-ilmoituksen perusteella ja aloitin huhtikuussa silloisessa Rakennus Oy Lemminkäisessä. Ensimmäinen kohteeni oli tunneliprojekti, jossa toimin vuorotyönjohtajana. Sillä tiellä olen edelleen. Lemminkäisen projektit ovat sijainneet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tehtävänimikkeitäni Lemminkäisellä ovat olleet:

 • työnjohtaja
 • työmaainsinööri
 • projekti-insinööri
 • työmaapäällikkö
 • projektipäällikkö

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Tehtäviäni työpäivän aikana ovat mm:

 • tuotannon ohjaus päivä-, viikko- ja kuukausiaikataulujen avulla
 • hankintojen tekeminen ja aliurakkasopimusten laatiminen
 • Lemminkäisen oman kaluston ja henkilöstön resursointi
 • laatu- ja ympäristöasioiden käsittely
 • projektien käynnistys, tuotanto ja päättäminen aikataulussa.
 • kustannusseuranta ja raportointi.

Mistä pidät eniten työssäsi?

Monipuolisuudesta tuotannon eri vaiheissa. Pääsen näkemään koko tuotannon louhinnasta valmiiseen tuotteeseen, kuten nyt Tampereen Rantatunnelissa. Louhinnat ja lujitustyöt ovat päättyneet ja teemme tällä hetkellä muuta rakentamista: maarakentamista, elementtiasennuksia, eristetöitä ja sähköistyksiä. Lemminkäisellä on motivoitunut, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä ilmapiiri.

Mikä on työssäsi haasteellisinta?

Louhiminen keskellä asutusta, tiukat aikataulut, logistiikka keskellä kaupunkia ja ahtaissa tunneleissa sekä vaihtelevat kallio-olosuhteet, joka on aina yllätysmomentti.

Minkälainen ihminen menestyy sinun tehtävässäsi?

Monipuolinen monen alan osaaja, joka sitoutuu annettuihin tehtäviin. Henkilö, joka hoitaa projektit tunnollisesti loppuun aikataulussa ja budjetissa laatu huomioiden, välillä kelloon katsomatta. Joustavuutta pitää olla sekä työntekijässä että työnantajassa. Pitää olla myös mahdollisuus olla arkipäivät poissa kotoa.