Turvallisuus ennen kaikkea

Thomas Holmsen haluaa saada kaikki ymmärtämään työturvallisuusasioiden tärkeyden.

Thomas Holmsen

Nimi, titteli ja tehtävä

Thomas Holmsen
HSQE-päällikkö, Norja
41 vuotta

Minkälainen koulutus sinulla on?

Oppisopimuskoulutus
HSE-insinööri

Miten olet päätynyt nykyisiin tehtäviisi?

Työskenneltyäni 17 vuotta saman yrityksen palveluksessa eri tehtävissä, halusin uusia haasteita. Lemminkäinen etsi ympäristöpäällikköä ja sain paikan. Työskenneltyäni 1,5 vuotta ympäristöpäällikkönä minua pyydettiin laajentamaan toimenkuvaani HSQE-päälliköksi.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Työpäiväni ovat vaihtelevia. Matkustan paljon, koska työhöni kuuluu paljon vierailuja työmailla. Työmaavierailulla selvitän esimerkiksi onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden syitä ja tapahtumien kulkua. Teen yhteistyötä muiden Lemminkäisen laatu- ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa ja osallistun projekteihin kuten Lemminkäisen laatujärjestelmän kehittämiseen.

Työhöni sisältyy myös paljon toimistotyötä, esimerkiksi turvallisuushavaintojen seurantaa ja niihin vastaamista, riskiarviointeja, HSQE-kehitysprojekteja sekä yhteydenpitoa eri sidosryhmien, sisäisten ja ulkoisten, kanssa.

Mistä pidät eniten työssäsi?

On hienoa, kun voin vaikuttaa tärkeään asiaan ja saada ihmiset ymmärtämään työturvallisuuden tärkeyden. Pidän myös työni monipuolisuudesta, yksikään päivä ei ole samanlainen.

Mikä on työssäsi haasteellisinta?

Vastuualueenani koko Norja, ja työmaita on ympäri maan. Vaati paljon työtä saada parhaat käytännöt jalkautettua kaikkialle ja kehittää yhteistä työturvallisuuskulttuuria.

Minkälainen ihminen menestyy sinun tehtävässäsi?

Menestymisen edellytyksenä ovat hyvät yhteistyötaidot sekä kyky saada erilaiset ihmiset ymmärtämään laatu- ja turvallisuusasioiden tärkeyden. Myös sitkeyttä tarvitaan ja kykyä edetä askel kerrallaan, jotta saadaan organisaatio toimimaan yhtenäisellä tavalla.