Turvallinen työympäristö

Turvallinen työympäristö

Uskomme, että vaaratilanteet voidaan ehkäistä toimimalla aina turvallisesti.

Turvallisuustyön perusteena Lemminkäisellä on turvallisten työolojen ja -tapojen tukeminen, turvallisuutta korostava työilmapiiri, työtapaturmien jatkuva vähentäminen ja turvallisuuskoulutus.

Turvallisuustyössä asenne on ratkaiseva tekijä. Ammattilainen ottaa aina työturvallisuuden huomioon ja käyttää tarvittavia suojavälineitä. Lemminkäisille annetaan aina työtehtävässä vaadittava turvallisuuskoulutus.

Käsittelemme ajankohtaisia turvallisuusasioita viikoittaisissa työmaapalavereissa. Parannamme ja kehitämme työturvallisuutta sisäisen arvioinnin sekä saamamme palautteen avulla.  Tavoitteenamme on luoda turvallinen työympäristö kaikille työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä työmaalla että toimistossa.