Hyvinvoiva työyhteisö

Työhyvinvointi on tärkeä menestystekijämme ja panostamme siihen muun muassa esimiestyön, työturvallisuustyön ja työkykyriskien hallinnan kautta.

Työhyvinvointi koostuu monista asioista, kuten terveydestä ja toimintakyvystä, työmotivaatiosta sekä turvallisista ja terveellisistä työolosuhteista. Hyvä johtaminen, esimiesten ja alaisten välinen luottamuksellinen vuorovaikutus sekä jokaisen henkilökohtainen osaaminen ovat keskeisimpiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Työhyvinvointi rakentuu jokapäiväisessä työssä.

Työterveys

Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme terveellinen ja turvallinen työympäristö. Työkykyinen, hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa oleva henkilöstö sekä hyvin toimiva työyhteisö ovat meille tärkeitä asioita. Koko henkilöstölle kuuluu kokonaisvaltainen työterveyshuolto.

Tasa-arvo

Haluamme edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, jotta kaikilla lemminkäisillä on samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtä. Meillä on yhtenäiset toimintaperiaatteet samapalkkaisuuden suhteen, tasa-arvosta työhönotossa ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa sekä työoloista ja toiminnasta työpaikalla. Mikäli joku käyttäytyy tasa-arvoperiaatteiden vastaisesti, puutumme asiaan heti.

Lemminkäinen on päihteetön työpaikka

Haluamme työskennellä turvallisissa ja terveellisissä työolosuhteissa ilman päihteitä. Päihteiden suhteen meillä on nollatoleranssi ja pyrimme tunnistamaan ongelmat ja puuttumaan niihin jo varhaisessa vaiheessa. Yhteiset toimintatavat koskevat kaikkia lemminkäisiä. Kaikki Lemminkäisellä aloittavat uudet työntekijät käyvät huumetestissä.

Liikuntamahdollisuudet

Tuemme lemminkäisten hyvinvointia tarjoamalla kunnon ylläpitämiseen monipuolisen liikuntaedun. Lemminkäisen liikuntakortti käy maksuvälineenä satoihin sopimusliikuntapaikkoihin ympäri Suomen. Lemminkäisen järjestämä joukkue- ja ryhmäliikunta on tuettua.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Suomessa työskentelevällä henkilöstöllämme on vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Se koskee kaikkia vapaa-ajan tapaturmia, paitsi lisenssi- ja kilpaurheilua sekä vaarallisia lajeja.