Perehdyttäminen Lemminkäisellä

Perehdytys, koulutus ja johtaminen

Perehdyttäminen

Kun tulet Lemminkäiselle töihin, saat esimieheltäsi oman perehdytyssuunnitelman, jonka avulla tutustut tehtävääsi ja Lemminkäiseen.

Onnistunut perehdyttäminen auttaa uutta työntekijää pääsemään kiinni työhönsä ja työyhteisöönsä helpommin ja nopeammin. Työ tuntuu mielekkäältä, kun tunnet työpaikkasi sekä tiedät omat tavoitteesi ja työyhteisön tai esimiehen odotukset.

Johtaminen ja esimiestyö

Hyvällä esimiestyöllä saadaan työyhteisössä paljon aikaan. Esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on töiden järjestäminen niin, että työntekijän taidot ja toiveet sekä työyhteisön tarpeet kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Esimiehellä on keskeinen rooli myös toiminnan ohjaajana sekä tiedon välittäjänä.

Hyväksi esimieheksi ei synnytä, vaan työhön kasvetaan kokemuksen ja oikeanlaisen koulutuksen avulla. Ymmärrämme esimiestyön merkityksen ja tuemme sitä erilaisilla valmennuksilla ja tarjoamalla konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja esimiestyöhön.

Kehityskeskustelut ja tavoitteiden asettaminen

Kehityskeskustelut ovat työväline tavoitteiden asettamiseen. Kehityskeskustelun avulla voit selkiyttää oman toimenkuvan tehtäviä ja tavoitteita sekä saada ja antaa palautetta esimiehellesi. Lemminkäisellä kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa.

Koulutukset

Tuemme lemminkäisten ura- ja ammattitaidon kehitystä tarjoamalla koulutusta ja valmennusta. Tarjoamme yleisimmät pätevyys- ja korttikoulutukset niitä työtehtävissään tarvitseville. Lisäksi järjestämme IT- ja kielikoulutuksia.

Palkitseminen

Palkitseminen perustuu meillä tehtävän vaativuuteen, suoriutumiseen ja osaamiseen. Seuraamme aktiivisesti palkkavertailutietoja varmistuaksemme palkkauskäytäntöjemme oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta.