Velan rakenne ja rahoituksen maturiteetti 

Velkasalkku 31.12.2016: 213 M€

Rahoituksen maturiteetti 2017–2021

  • Q4/2016 aikana yhtiö toteutti hybridilainansa osittaisen takaisinoston ostamalla velkakirjoja takaisin yhteensä 34,8 milj. euron nimellisarvosta liikkeessä olleesta 70 milj. euron lainasta. Yhtiöllä on oikeus lunastaa takaisin loppuosa, 35,2 milj. euroa, vuonna 2014 liikkeeseen lasketusta hybridilainasta aikaisintaan maaliskuussa 2018.
  • Yhtiöllä on myös vaihto-omaisuusyhtiöiden velkoja 81 milj. euroa, jotka on kirjattu taseessa korollisiin velkoihin. Nämä velat siirtyvät asunto-osakkeen ostajien vastattaviksi kohteiden luovutusten yhteydessä.
  • Lisäksi yhtiöllä oli kauden päättyessä nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä 185 milj. euroa.

Kovenantit

Lemminkäisen sitovaan luottolimiittiin sisältyy kaksi neljännesvuosittain tarkasteltavaa taloudellista kovenanttia:

  • nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku sekä
  • omavaraisuusaste.

 

Päivitetty 9.2.2017