Velan rakenne ja rahoituksen maturiteetti 

Velkasalkku 30.9.2016: 274 M€

Rahoituksen maturiteetti 2016–2021

  • Yhtiöllä on vuonna 2014 liikkeeseen laskettu 70 miljoonan euron hybridilaina, joka sillä on oikeus lunastaa takaisin maaliskuussa 2018.
  • Yhtiöllä on myös vaihto-omaisuusyhtiöiden velkoja 93 M€, jotka on kirjattu taseessa korollisiin velkoihin. Nämä velat siirtyvät asunto-osakkeen ostajien vastattaviksi kohteiden luovutusten yhteydessä.
  • Lisäksi yhtiöllä oli kauden päättyessä nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä 185 milj. euroa.

Kovenantit

Lemminkäisen sitovaan luottolimiittiin sisältyy kaksi neljännesvuosittain tarkasteltavaa taloudellista kovenanttia:

  • nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku sekä
  • omavaraisuusaste.

 

Päivitetty 27.10.2016