Velan rakenne ja rahoituksen maturiteetti 

Velkasalkku 30.9.2017: 192 M€

Rahoituksen maturiteetti 2017–2022

  • Yhtiön oma pääoma sisältää 34,8 milj, euroa hybridilainaa. Lemminkäisellä on oikeus lunastaa takaisin hybridilainan jäljellä oleva nimellisarvo 35,2 milj, euroa aikaisintaan maaliskuussa 2018.
  • Yhtiöllä on myös 65 milj. euroa vaihto-omaisuusyhtiöiden velkoja, jotka on kirjattu taseessa korollisiin velkoihin. Nämä velat siirtyvät asunto-osakkeen ostajien vastattaviksi kohteiden luovutuksen yhteydessä.
  • Lisäksi yhtiöllä oli kauden päättyessä nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä  200 milj. euroa.

Kovenantit

Lemminkäisen sitovaan luottolimiittiin sisältyy kaksi neljännesvuosittain tarkasteltavaa taloudellista kovenanttia:

  • nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku sekä
  • omavaraisuusaste.

 

Päivitetty 26.10.2017