Rahoitusohjelmat

Yritystodistusohjelma

Lemminkäisen yritystodistusohjelma on 300 milj. euroa.

Yritystodistusten määrä Lemminkäisen velkasalkussa edellisen katsauskauden lopussa.

Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalaina 06/2014

Lainatyyppi Vakuudeton joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskettu määrä 100 milj. euroa
Liikkeeseenlaskupäivä 26.6.2014
Lainan erääntyminen 6.7.2019
Korko Puolivuosittain maksettava vuotuinen kiinteä kuponkikorko 7,375 %
Listaus Nasdaq Helsinki Oy
Listalleottoesite Englanninkielinen listalleottoesite
ISIN-koodi FI4000100508
Pääjärjestäjä Pohjola Markets
Tiedotteet

Pörssitiedote 26.6.2014

Pörssitiedote 3.8.2017

Pörssitiedote 18.8.2017

Hybridilainat 

Hybridilaina 03/2014

Lainatyyppi Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina
Alkuperäinen liikkeeseenlaskettu määrä 70 milj. euroa
Jäljellä oleva määrä 35,2 milj. euroa
Liikkeeseenlaskupäivä 11.3.2014
Lainan erääntyminen Eräpäivätön, yhtiöllä oikeus lunastaa laina takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta
Korko Vuotuinen kiinteä kuponkikorko 8,75 %
 Listaus Ei listattu
 ISIN-koodi FI4000086665
 Pääjärjestäjä Nordea Markets 
 Tiedotteet

Pörssitiedote 4.3.2014

Pörssitiedote 5.12.2016

Luottolimiitit

Rahoitusjärjestely Sitova vakuudeton luottolimiitti (revolving credit facility)
Määrä 200 milj. euroa
Sopimuspvm. 20.3.2017
Maturiteetti 3 vuotta ja lisäksi sopimuksessa on kaksi yhden vuoden jatko-optiota
Kovenantit Omavaraisuusaste sekä nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku
Luotonantajat Järjestelyn koordinaattorina toimi OP Yrityspankki Oyj, jonka lisäksi muina pääjärjestäjinä ja luotonantajina toimivat Danske Bank, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ja Swedbank AB (publ)
Tiedote

Sijoittajauutinen 20.3.2017

 

Erääntyneet rahoitusohjelmat

Luottolimiitti

Rahoitusjärjestely Sitova vakuudeton luottolimiitti (revolving credit facility)
Alkuperäinen määrä 260 milj. euroa
Määrä lakkautettaessa 185 milj. euroa
Sopimuspvm. 23.3.2016
Maturiteetti 2 vuotta
Kovenantit Omavaraisuusaste sekä nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku
Luotonantajat Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj toimivat rahoitusjärjestelyssä järjestäjäpankkeina ja luotonantajina
Tiedotteet

Pörssitiedote 23.3.2016

Pörssitiedote 7.12.2016

Sijoittajauutinen 20.3.2017

Hybridilaina 03/2012

Lainatyyppi Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskettu määrä 70 milj. euroa
Liikkeeseenlaskupäivä 23.3.2012
Lainan erääntyminen  Eräpäivätön, yhtiöllä oikeus lunastaa laina takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta
Korko Vuotuinen kiinteä kuponkikorko 10 %
Listaus Ei listattu
ISIN-koodi FI4000041322
Pääjärjestäjät Nordea Markets ja Pohjola Markets
Tiedotteet

Pörssitiedote 23.3.2012

Pörssitiedote 12.6.2015

Pörssitiedote 18.2.2016

Luottolimiitti

Rahoitusjärjestely Sitova vakuudeton luottolimiitti (revolving credit facility)
Määrä 185 milj. euroa
Sopimuspvm. 27.3.2013
Maturiteetti 3 vuotta
Kovenantit Neljän kvartaalin keskimääräinen omavaraisuusaste sekä neljän kvartaalin keskimääräinen nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku
Luotonantajat Luottolimiitin koordinaattorina toimi Nordea Pankki Suomi Oyj. Järjestelyssä ovat mukana eri osuuksin myös Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, Pohjola Pankki Oyj sekä Handelsbanken.
Tiedote Pörssitiedote 27.3.2013
Muuta

Lemminkäinen sopi rahoitussopimuksen ehtojen muutoksista 21.5.2014. Luottolimiitin määrä ja maturiteetti säilyivät ennallaan. Pörssitiedote 21.5.2014.

Lemminkäinen sopi rahoitussopimuksen ehtojen muutoksista 27.3.2015. Pörssitiedote 27.3.2015.

 

Päivitetty 20.3.2017