Tase ja rahoitusasema

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017
26.10.2017

Tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma 30.9.2017 oli 1 037,0 milj. euroa (1 156,7), josta oman pääoman määrä oli 330,3 milj. euroa (346,5). Oma pääoma sisältää 34,8 milj. euroa (69,3) hybridilainaa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa takaisin hybridilainan jäljellä oleva nimellisarvo, 35,2 miljoonaa euroa, aikaisintaan maaliskuussa 2018.

Konsernin sidottu pääoma 30.9.2017 oli 404,5 milj. euroa (394,6). Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 213,0 milj. euroa (188,8). Käyttöpääoma kasvoi vertailukaudesta erityisesti Infraprojekteissa.

Korollinen velka vuosineljänneksen lopussa oli 192,2 milj. euroa (273,7) ja korollinen nettovelka 104,5 milj. euroa (82,0). Pitkäaikaisen korollisen velan osuus lainasalkussa oli kauden lopussa 61 % (43). Likvidit varat olivat 87,7 milj. euroa (191,8). Yhtiön korollisesta velasta 99,2 milj. euroa (99,7) oli joukkovelkakirjalainoja, 65,4 milj. euroa (92,5) vaihto-omaisuusyhtiöiden velkoja, 27,0 milj. euroa (29,7) rahoitusleasingvelkoja ja 0,6 milj. euroa (2,3) muita rahoitusvelkoja. Yritystodistuksia ei ollut käytössä katsauskauden lopussa (49,6).

Kolmannen vuosineljänneksen aikana joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous hyväksyi muutokset Lemminkäisen 100 000 000 euron vakuudettomien joukkovelkakirjojen ehtoihin. Muutokset astuvat voimaan, kun Lemminkäisen suunniteltu sulautuminen YIT Oyj:öön toteutuu.

Lemminkäinen allekirjoitti maaliskuussa 2017 uuden 200 miljoonan euron sitovan luottolimiitin. Luottolimiitti erääntyy vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla, ja siinä on kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Samalla yhtiö irtisanoi edellisen 185 miljoonan euron sitovan luottolimiittinsä, joka olisi erääntynyt vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla. Kauden päättyessä yhtiöllä oli nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä 200,0 milj. euroa (185,0) ja tililimiittisopimuksia 12,5 milj. euroa (12,5). Lainasalkusta 73 % (51) oli sidottu kiinteään korkoon.

Nettorahoituskulut olivat heinä–syyskuussa 3,7 milj. euroa (4,9) ja tammi–syyskuussa 12,1 milj. euroa (13,6). Hybridilainan korkokuluja ei kirjata tuloslaskelman rahoituskuluihin, vaan ne vaikuttavat osakekohtaiseen tulokseen ja omaan pääomaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa 51,6 milj. euroa (86,0) ja tammi–syyskuussa 6,8 milj. euroa (93,2). Liiketoiminnan rahavirtaa pienensivät nettokäyttöpääoman muutokset erityisesti Infraprojekteissa ja Venäjän toiminnoissa.

 

Päivitetty 26.10.2017