Tase ja rahoitusasema

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017
27.7.2017

Tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma 30.6.2017 oli 1 018,0 milj. euroa (1 055,5), josta oman pääoman määrä oli 294,3 milj. euroa (316,1). Oma pääoma sisältää 34,8 milj. euroa (69,3) hybridilainaa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa takaisin hybridilainan jäljellä oleva nimellisarvo, 35,2 miljoonaa euroa, aikaisintaan maaliskuussa 2018.

Konsernin sidottu pääoma 30.6.2017 oli 420,6 milj. euroa (446,4). Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 219,8 milj. euroa (236,9). Käyttöpääoma pieneni vertailukaudesta erityisesti Suomen talorakentamisessa.

Korollinen velka vuosineljänneksen lopussa oli 213,0 milj. euroa (281,3) ja korollinen nettovelka 156,8 milj. euroa (165,2). Pitkäaikaisen korollisen velan osuus lainasalkussa oli kauden lopussa 56 % (43). Likvidit varat olivat 56,2 milj. euroa (116,2). Yhtiön korollisesta velasta 99,8 milj. euroa (99,7) oli joukkovelkakirjalainoja, 83,1 milj. euroa (98,4) vaihto-omaisuusyhtiöiden velkoja, 29,4 milj. euroa (31,3) rahoitusleasingvelkoja ja 0,7 milj. euroa (2,5) muita rahoitusvelkoja. Yritystodistuksia ei ollut käytössä katsauskauden lopussa (49,6).

Lemminkäinen allekirjoitti maaliskuussa 2017 uuden 200 miljoonan euron sitovan luottolimiitin. Luottolimiitti erääntyy vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla, ja siinä on kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Samalla yhtiö irtisanoi edellisen 185 miljoonan euron sitovan luottolimiittinsä, joka olisi erääntynyt vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla. Toisen vuosineljänneksen aikana Lemminkäinen on neuvotellut luvan poiketa tietyistä luottolimiitin ehdoista, mikä liittyy suunniteltuun yhdistymiseen YIT:n kanssa. Kauden päättyessä yhtiöllä oli nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä 200,0 milj. euroa (185,0) ja tililimiittisopimuksia 12,5 milj. euroa (12,4). Lainasalkusta 66 % (50) oli sidottu kiinteään korkoon.

Nettorahoituskulut olivat huhti–kesäkuussa 4,1 milj. euroa (4,8) ja tammi–kesäkuussa 8,4 milj. euroa (8,7). Hybridilainojen korkokuluja ei kirjata tuloslaskelman rahoituskuluihin, vaan ne vaikuttavat osakekohtaiseen tulokseen ja omaan pääomaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 4,0 milj. euroa (25,6) ja tammi–kesäkuussa -44,8 milj. euroa (7,2). Liiketoiminnan rahavirtaa pienensivät nettokäyttöpääoman muutokset. Erityisesti päällystys-segmentissä ja Venäjän toiminnoissa nettokäyttöpääoma kasvoi vertailukautta enemmän.

Yhtiö jatkaa taseen ja kassavirran hallintaa, ja sen tavoitteena on lisätä Suomen talonrakentamisen tontti-investointeja kasvukeskuksiin.

 

Päivitetty 27.7.2017