Tase ja rahoitusasema

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017
27.4.2017

Tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma 31.3.2017 oli 931,0 milj. euroa (949,6), josta oman pääoman määrä oli 288,5 milj. euroa (301,7). Oma pääoma sisältää 34,8 milj. euroa (69,3) hybridilainaa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa takaisin hybridilainan jäljellä oleva nimellisarvo, 35,2 miljoonaa euroa, aikaisintaan maaliskuussa 2018.

Konsernin sidottu pääoma 31.3.2017 oli 392,9 milj. euroa (450,4). Muutos edellisvuoteen johtuu pääasiassa nettokäyttöpääoman pienenemisestä. Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 188,6 milj. euroa (235,8). Sitä pienensi pääosin valmiiden asuntojen myynti Suomessa.

Korollinen velka vuosineljänneksen lopussa oli 215,1 milj. euroa (289,0) ja korollinen nettovelka 137,6 milj. euroa (186,6). Pitkäaikaisen korollisen velan osuus lainasalkussa kauden lopussa oli 56 % (42). Likvidit varat olivat 77,5 milj. euroa (102,4). Yhtiön korollisesta velasta 99,8 milj. euroa (99,7) oli joukkovelkakirjalainoja, 83,1 milj. euroa (104,1) vaihto-omaisuusyhtiöiden velkoja, 31,4 milj. euroa (32,9) rahoitusleasingvelkoja ja 0,9 milj. euroa (2,7) muita rahoitusvelkoja. Yritystodistuksia ei ollut käytössä katsauskauden lopussa (49,6).

Lemminkäinen allekirjoitti maaliskuussa 2017 uuden 200 miljoonan euron sitovan luottolimiitin. Luottolimiitti erääntyy vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla, ja siinä on kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Samalla yhtiö irtisanoi edellisen 185 miljoonan euron sitovan luottolimiittinsä, joka olisi erääntynyt vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla. Kauden päättyessä yhtiöllä oli nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä 200,0 milj. euroa (185,0) ja tililimiittisopimuksia 12,5 milj. euroa (12,3). Lainasalkusta 65 % (48) oli sidottu kiinteään korkoon.

Nettorahoituskulut olivat tammi–maaliskuussa 4,3 milj. euroa (3,9). Hybridilainojen korkokuluja ei kirjata tuloslaskelman rahoituskuluihin, vaan ne vaikuttavat osakekohtaiseen tulokseen ja omaan pääomaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–maaliskuussa -48,9 milj. euroa (-18,4). Liiketoiminnan rahavirtaa pienensivät muutokset nettokäyttöpääomassa.

Yhtiö on onnistunut vahvistamaan taloudellista asemaansa. Yhtiö jatkaa taseen ja kassavirran hallintaa, ja sen tavoitteena on lisätä Suomen talonrakentamisen tontti-investointeja kasvukeskuksiin.

 

Päivitetty 27.4.2017