Muurla-Lohja highway at sunrise

Velat ja rahoitusasema

Rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku9/201612/20163/20176/20179/2017 
Omavaraisuusaste, % 1) 34,3 39,5 37,3 34,7 36,7  
Nettovelkaantumisaste, % 2) 23,7 24,3 47,7 53,3 31,6  
Korollinen velka, M€,  josta 273,7 212,5 215,1 213,0 192,2  
- lyhytaikaista velkaa, M€ 155,6 92,9 95,2 93,8 75,6  
- pitkäaikaista velkaa, M€ 118,2 119,6 119,9 119,2 116,6  
Likvidit varat, M€ 191,8 131,4 77,5 56,2 87,7  
Korollinen nettovelka, M€ 82,0 81,1 137,6 156,8 104,5  
Sitovia luottolimiittejä, nostettavissa, M€ 185,0 185,0 200,0 200,0 200,0  
Tililimiittisopimuksia, nostettavissa, M€ 12,5 12,4 12,5 12,5 12,5  
Nettorahoituskulut 3), M€ -13,6 -18,4 -4,3 -8,4 -12,1  

1) Omavaraisuusaste,  mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2017: 32,9 % ja 9/2016: 27,4 %.
2) Nettovelkaantumisaste,  mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2017: 32,9 % ja 9/2016: 27,4 % .
3) Kumulatiivinen vuoden alusta

 

Päivitetty 26.10.2017