Muurla-Lohja highway at sunrise

Velat ja rahoitusasema

Rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku12/20153/20166/20169/201612/2016
Omavaraisuusaste, % 1) 40,6 36,0 33,8 34,3 39,5
Nettovelkaantumisaste, % 2) 33,6 61,8 52,2 23,7 24,3
Korollinen velka, M€,  josta 254,7 289,0 281.3 273,7 212,5
- lyhytaikaista velkaa, M€ 131,6 167,7 161,5 155,6 92,9
- pitkäaikaista velkaa, M€ 123,1 121,3 119,9 118,2 119,6
Likvidit varat, M€ 127,9 102,4 116,2 191,8 131,4
Korollinen nettovelka, M€ 126,8 186,6 165,2 82,0 81,1
Sitovia luottolimiittejä, nostettavissa, M€ 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
Tililimiittisopimuksia, nostettavissa, M€ 12,3 12,3 12,4 12,5 12,4
Nettorahoituskulut 3), M€ -20,6 -3,9 -8,7 -13,6 -18,4

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 12/2016: 35,4 % ja 12/2015: 28,6 %.
2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 12/2016: 38,8 % ja 12/2015: 89,6 %.
3) kumulatiivinen vuoden alusta

 

Päivitetty 9.2.2017