Muurla-Lohja highway at sunrise

Velat ja rahoitusasema

Rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku3/20166/20169/201612/20163/2017
Omavaraisuusaste, % 1) 36,0 33,8 34,3 39,5 37,3
Nettovelkaantumisaste, % 2) 61,8 52,2 23,7 24,3 47,7
Korollinen velka, M€,  josta 289,0 281.3 273,7 212,5 215,1
- lyhytaikaista velkaa, M€ 167,7 161,5 155,6 92,9 95,2
- pitkäaikaista velkaa, M€ 121,3 119,9 118,2 119,6 119,9
Likvidit varat, M€ 102,4 116,2 191,8 131,4 77,5
Korollinen nettovelka, M€ 186,6 165,2 82,0 81,1 137,6
Sitovia luottolimiittejä, nostettavissa, M€ 185,0 185,0 185,0 185,0 200,0
Tililimiittisopimuksia, nostettavissa, M€ 12,3 12,4 12,5 12,4 12,5
Nettorahoituskulut 3), M€ -3,9 -8,7 -13,6 -18,4 -4,3

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 3/2017: 32,8 % ja 3/2016: 27,7 %.
2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 3/2017: 68,0 % ja 3/2016: 110,1 %.
3) kumulatiivinen vuoden alusta

 

Päivitetty 27.4.2017