Muurla-Lohja highway at sunrise

Velat ja rahoitusasema

Rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku9/20169/201512/201512/2014 12/201312/2012
Omavaraisuusaste, % 1) 34,3 35,0 40,6 37,1 27,3  37,2
Nettovelkaantumisaste, % 2) 23,7 41,7 33,6 51,8 100,8  62,8
Korollinen velka, M€,  josta 273,7 301,7 254,7 347,8 407,6  371,2
- lyhytaikaista velkaa, M€ 155,6 173,8 131,6 208,3 346,3  232,4
- pitkäaikaista velkaa, M€ 118,2 127,9 123,1 139,5 61,3  138,8
Likvidit varat, M€ 191,8 147,3 127,9 134,2 81,1  93,9
Korollinen nettovelka, M€ 82,0 154,4 126,8 213,6 326,5 277,3
Sitovia luottolimiittejä, nostettavissa, M€ 185,0 185,0 185,0 185,0 175,0 139,6
Tililimiittisopimuksia, nostettavissa, M€ 12,5 12,2 12,3  33,2  44,0 54,1
Nettorahoituskulut 3), M€ 4,9 4,3 -20,6 -37,9 -26,8 -21,4

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 9/2016: 27,4 %, 9/2015: 24,5 ja 12/2015: 28,6 %.
2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 9/2016: 54,6 %, 9/2015: 102,8 % ja 12/2015: 89,6 %.
3) kumulatiivinen vuoden alusta

 

Päivitetty 27.10.2016