Muurla-Lohja highway at sunrise

Velat ja rahoitusasema

Rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku6/20169/201612/20163/20176/2017
Omavaraisuusaste, % 1) 33,8 34,3 39,5 37,3 34,7
Nettovelkaantumisaste, % 2) 52,2 23,7 24,3 47,7 53,3
Korollinen velka, M€,  josta 281.3 273,7 212,5 215,1 213,0
- lyhytaikaista velkaa, M€ 161,5 155,6 92,9 95,2 93,8
- pitkäaikaista velkaa, M€ 119,9 118,2 119,6 119,9 119,2
Likvidit varat, M€ 116,2 191,8 131,4 77,5 56,2
Korollinen nettovelka, M€ 165,2 82,0 81,1 137,6 156,8
Sitovia luottolimiittejä, nostettavissa, M€ 185,0 185,0 185,0 200,0 200,0
Tililimiittisopimuksia, nostettavissa, M€ 12,4 12,5 12,4 12,5 12,5
Nettorahoituskulut 3), M€ -8,7 -13,6 -18,4 -4,3 -8,4

1) Omavaraisuusaste,  mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 6/2017: 30,6 % ja  6/2016: 26,4 % .
2) Nettovelkaantumisaste,  mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 6/2017: 73,8 % ja 6/2016: 95,0 %.
3) kumulatiivinen vuoden alusta

 

Päivitetty 27.7.2017