Osingot

Lemminkäisen tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 22.3.2016 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2 786 388,00 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2016.

Osingot vuosina 1998‒2015

VuosiOsinko, €EPS, €Osinko/tulos,%
2015 0,12 -0,15 38 %
2014 0,00 0,40 0 %
2013 0,00 -5,06 0 %
2012 0,60 2,04 27 %
2011 0,50 1,77 28 %
2010 0,50 0,02 yli sata
2009 0,00 -1,54 0 %
2008 0,90 3,23 27 %
2007 1,80 4,29 42 %
2006 1,50 3,87 39 %
2005 1,00 2,57 39 %
2004 0,60 2,20 27 %
2003 2,50 ¹ 1,30 yli sata
2002 3,00 ² 1,73 yli sata
2001 1,10 3,23 34 %
2000 0,84 1,72 49 %
1999 0,84 1,55 54 %
1998 0,50 0,34 yli sata

¹ Sisältää ylimääräisen 1,00 euron lisäosingon.
² Sisältää ylimääräisen 1,50 euron lisäosingon.

 

Päivitetty 4.4.2016