KILPAILUVIRASTON KATTOHUOPA-ALAA KOSKEVAT EPÄILYT

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE
9.6.2006 klo 15.35

KILPAILUVIRASTON KATTOHUOPA-ALAA KOSKEVAT EPÄILYT

Lemminkäinen on tutkinut kilpailuviraston epäilyt, jotka koskevat
kattohuopa-alan yritysten välistä tietojenvaihtoa, ja antanut
vastineensa asiassa.

Kilpailuviraston esitysluonnos koskee lähinnä
kokonaismyyntivolyymeihin liittyviä tietoja, jotka on kerätty
rakennusalan yleisiä tilastoja varten. Lemminkäinen katsoo, että
tiedot ovat olleet liiketoimintastrategisesti merkityksettömiä,
eikä niillä ole ollut vaikutusta yhtiöiden
kilpailukäyttäytymiseen.

Lemminkäinen on selvittänyt vastineessaan, että yhtiön toiminta on
ollut kilpailusäännösten mukaista.

LEMMINKÄINEN OYJ

Juhani Sormaala
Toimitusjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet