Ihmisiä toimistolla, hymy

Sijoittajasuhteet

Yhteystiedot

Osakesijoittajat:

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 2071 50246
ilkka.salonen(at)lemminkainen.com

Velkasijoittajat:

Karo Nukarinen, johtaja, yritysrahoitus
puh. +358 2071 50304
karo.nukarinen(at)lemminkainen.com

Tapaamispyynnöt:

Mervi Metz, toimitusjohtajan sihteeri 
puh.+ 358 2071 53304
mervi.metz(at)lemminkainen.com

Yleiset yhteydenotot: investor(at)lemminkainen.com 

Lemminkäisen sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Sijoittajasuhdetoiminnan tärkein tehtävä on tukea Lemminkäisen osakkeen oikeaa arvonmuodostusta tarjoamalla pääomamarkkinoille ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Jaettavan tiedon tulee olla tasapuolista ja se tulee julkistaa samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Lemminkäinen noudattaa sijoittajaviestinnässään pörssiyhtiöiden viestintää ohjaavia lakeja ja suosituksia.

Sijoittajaviestinnän kanavat ovat osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet, vuosikertomukset, pörssitiedotteet, sijoittajauutiset ja lehdistötiedotteet sekä yhtiön verkkosivut. Lisäksi yhtiö keskustelee ja tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden edustajia.

Tapaamisten varaamista varten, katso yhteystiedot yllä.

Sijoittajasuhdetoiminnan vastuuhenkilöt

Sijoittajasuhteista sekä yhtiötä koskevista lausunnoista vastaavat Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja.

Hiljainen jakso

Lemminkäinen noudattaa ennen julkistuksia niin sanottua hiljaista jaksoa. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

 

Päivitetty 4.7.2016