Yhteistilillä olevat osakkeet

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2012 myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomat osakkeet niiden omistajien lukuun. Yhteistilillä oli yhteensä 10 570 osaketta. Osakkeiden myynti toteutettiin 9.–14.8.2013 välisenä aikana.

Myynnistä saadut varat, joista on vähennetty osakkeiden myynnistä aiheutuneet kulut, on 23.8.2013 talletettu omistajien lukuun Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon. Yhteistilillä olleiden osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntituloista osakekirjan ja mahdollisten saantoselvitysten luovuttamista vastaan. Oikeus osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee kymmenessä vuodessa.

Myynnillä ei ole vaikutusta Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden lukumäärään.

 

Varoja voi hakea (alla linkki lomakkeisiin) ja lisätietoja saa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/avi_avi24d1/index.html

 

 

Päivitetty 23.11.2016