Lemminkäinen Oyj:n omistamat Lemminkäisen (LEM1S) osakkeet

Taulukossa on esitetty muutokset omien osakkeiden omistuksessa ja sen hetkinen omistusmäärä.

PvmOsakkeet,
muutos
Osakkeet,
yhteensä
Tapahtuma
22.3.2017 -1 687 15 000

Vuosien 2013-2015 osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti omilla osakkeilla
Lue tiedote

30.5.2014 -18 228 16 687  Vuonna 2013 palautuneiden osakkeiden takaisinluovuttaminen yhtiölle.
Lue tiedote
7.2.2013
 
+34 406 34 915 Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä osakkeiden palautus yhtiölle.
Lue tiedote
4.4.2012 +509 509 Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä osakkeiden palautus yhtiölle.
Lue tiedote

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Lemminkäisen hallitus päättää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta sekä valtuutuksesta päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Päivitetty 23.3.2017