Liputukset

Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset liputusilmoitukset.

Yhteenveto liputuksista vuodesta 2010 lähtien

pvmOmistajaAiempi omistus:osakkeet, kpl%:a osake-kannastaNykyinen omistus:osakkeet, kpl%:a osake-kannastaAlitettu/ylitetty osuus

9.10.2017

Pörssitiedote 9.10.2017

Onvest Sijoitus Oy 0 0,00 2,458,447 10,6 10 % ylitetty

9.10.2017
Pörssitiedote 9.10.2017

PEAB AB 2,458,447 10,6 0 0 5 % alitettu

29.9.2015
Pörssitiedote 30.9.2015

Lauri Pentti 0 0,00 1,161,635 5,0 5 % ylitetty
29.9.2015
Pörssitiedote 30.9.2015
Olavi Pentin kuolinpesä 1,496,635 6,45 0 0,0 5 % alitettu
22.8.2014
Pörssitiedote 22.8.2014
Noora Forstén 1,966,073  10,0  1,866,073  9,5  10 % alitettu 
2.4.2012
Pörssitiedote 3.4.2012
Peab AB 1,140,225 5,8 2,080,225 10,6 10 % ylitetty
5.1.2012
Pörssitiedote 5.1.2012
Noora Forstén 1 593 0,00 1,966,073 10,0 5 %/10 % ylitetty
5.1.2012
Pörssitiedote 5.1.2012
Olavi Pentti 3,673,953 18,7 1,709,473 8,7 15 %/10 % alitettu
2.12.2011
Pörssitiedote 2.12.2011
Erkki Pentin kuolinpesä 3,673,956 18,7 0 0,0 15 %/10 %/
5 % alitettu
2.12.2011
Pörssitiedote 2.12.2011
Pnt-Group 0 0,00 3,673,956 18,7 5 %/10 %/
15 % ylitetty
13.9.2011
Pörssitiedote 14.9.2011
Peab AB 0 0,00 1,140,225 5,8 5 % ylitetty
23.3.2010
Pörssitiedote 23.3.2010
Erkki Pentin kuolinpesä 3,673,956 21,6 3,673,956 18,7 20 % alitettu
23.3.2010
Pörssitiedote 23.3.2010
Olavi Pentti 3,673,953 21,6 3,673,953 18,7 20 % alitettu
23.3.2010
Pörssitiedote 23.3.2010
Heikki Pentin kuolinpesä 1,906,976 11,2 1,906,976 9,7 10 % alitettu

 

Päivitetty 10.10.2017