Johdon omistukset

MAR-sääntöjen myötä Lemminkäisen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin (joiden Lemminkäisen rahoitusvälineillä tekemät liitetoimet tulee ilmoittaa) kuuluvat 3.7.2016 lähtien Lemminkäisen hallitus sekä toimitusjohtaja.

Johdon liiketoimet 3.7.2016 alkaen:

Alla olevassa taulukossa on esitetty hallituksen, toimitusjohtajan sekä muun johtoryhmän omistukset 2.7.2016 tilanteessa: